-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37307 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

1ـ چرا با اين كه حضرت رضا (ع) ما را دعوت مي نمايد ولي حاجتهايمان روانمي شود؟ توضيح دهيد.
امام و حجت الهي، هدايتگر مومنان است به طرف خداوند و بيان كننده فرامين خداوند به مؤمنان. خداوند امامان را قرار داده است كه به وسيله آن ها ما به وجود افدسش راه پيدا كنيم و قرب او را بجوئيم. اگرچه ائمه كريمند و از جمله الطاف كريم ياري رساندن به نيازمند است، اما اينكه ما فكر كنيم رابطه ما با امام بايد بر اساس رفع نيازهايمان باشد، صحيح نيست و علاوه بر اين اجابت خداوند و عنايت ائمه عليه السلام به معني رفع حاجت نيست، چرا كه چه بسا به قول قرآن خداوند چيز هايي را براي ما بپسندد و برايمان خوب بداند كه ما از آن ها كراهت داريم و احساس تنفر و بدي مي كنيم. عزيز گرامي! مومن چيزي را به خدا تكليف نمي كند و به همين كه خواسته اش را با امامش در ميان گذاشته كفايت مي كند و اصرار و لجاجت نمي كند. چه بسيار حاجت هاي روا نشده اي كه براي درخواست كننده اش هزار هزار بهتر از روا شدن باشد و ائمه خوبتر را براي ما مي پسندند.
عزيز گرامي! يك بار حاجتمندي پيش رسول خدا (ص) و براي رفع نيازش طلب چيزي كرد و درهم و ديناري خواست. رسول خدا به او فرمود «دعا كنم خدا تو را غني سازد». او راضي نشد و گفت من اكنون به درهم و دينار احتياج بيشتري دارم تا به غني شدن. رسول خدا او را بيش از خواسته اش پولي بخشيدند و چون رفت به يارانشان فرمودند: «من براي او بيشتري را مي خواستم اما او به كم ناچيزي قناعت كرد». آري عزيز! رفاقت با خداوند و دوستي با ائمه به اين است كه ما از حاجتمان با آن ها سخن گفته ايم و نحوه اجابتش را بايد به آنها بسپاريم كه از ما به ما مهربان ترند و خوبي ما را بهتر مي شناسند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.