-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37311 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

فلسفه زيارت امام رضا (ع)برديگر امامان چيست؟
آيا اين روايت كه مي گويد كه زيارت امام رضا (ع) معادل چندين حج مي باشد صحيح مي باشد؟
اگر روايتي پيداشد كه ثواب زيارت امامان ديگر از امام رضا (ع) بيشتراست كدام روايت را قبول نماييم؟
روايات فضيلت زيارت حضرت رضا عليه السلام زياد است دربعضي آنها زيارت حضرتش معادل صدها حج وعمره ذكر شده ومنافاتي ندارد. اگر درروايتي زيارت امام حسين مثلاً از امام رضا بيشتر باشد بخاطر امتيازات امام حسين عليه السلام است ولي اگر در رواياتي هم زيارت امام رضا از ديگر ائمه برتر معرفي شده بخاطر جهت ديگري است .خلاصه آنكه :امام رضا (ع) حقيقت ولايت است وشيعه او شيعه واقعي است واين مختص حضرتش مي باشد ودر امامان قبل او نيست يعني بعضي كه حضرت علي وامام حسين را زيارت مي كنند ولي آنها 3يا 4يا 5 امامي هستند وشيعه 12 امامي نيستند . بعضي هستند كه تا امام هفتم را قبول دارند ولي امام هشتم را قبول ندارنمد كه معروف به واقفيه هستند واينرا هم مي دانيد كه شيعه واقعي كسي است كه 12 امام را باهم قبول كند واگر يك امام را قبول نكرد شثيعه واقعي نيست واهل نجات نيست ، خوب تا امام هفتم را بعضي قبول وبقيه ائمه را قبول نكردند ولي امام رضا عليه السلام را هركه به امامت قبول كرده تا آخرين امام بعد او هم قبول كرده يعني ما شيعه وگروهي بنام 8 امامي يا 9 امامي نداريم واين شيعه واقعي است لذا مي گويند امام رضا حقيت ولايت است وزائر او شيعه واقعي است واز اين جهت زيارتش بر زيارت كربلا هم فضيلت دارد وگرنه براي شيعه واقعي وكامل شايد از جهت ديگري كربلا باشد واينها منافاتي ندارند . خلاصه كساني امام رضا عليه السلام را قبول دارند وزيارت مي كنند كه شيعه دوازده امامي هستند ولي كساني كه امام حسين را زيارت مي كنند شايد 3 يا 4 يا 5 يا 6 امامي باشند لذا ارزش زيارت امام رضا گاهي بيشتر مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.