-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37332 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:690

يكي از لقب هاي امام هشتم ضامن آهو است. داستان ضامن آهو چيست؟

ضامن آهو از القاب امام هشتم(ع) نيست، زيرا در آموزه هاي ديني گزينش اسم و القاب براي امامان معصوم(ع) با معيارهاي خاص صورت مي گيرد و ضامن آهو از آن القاب نيست. البته در عرف آنچه كه شهرت يافته، آن است كه از حضرت به عنوان ضامن آهو ياد ميشود.

اين شهرت از بركات قبر آن امام همام است كه علامة مجلسي از آن به عنوان بركات رضويه ياد كرده[1] و داستان آن بدين قرار است كه علامة مجلسي از عيون اخبار الرضا نقل ميكند:

شخصي به نام حاكم رازي از طرف ابوجعفر عتبي به سوي ابومنصور بن عبدالرزاق فرستاده شد. حاكم ميگويد: چون روز پنجشنبه اجازه گرفتم كه به زيارت امام بروم، ابي منصور گفت: از من بشنو آنچه كه مربوط به مشهد است؛ گفت: در ايام جواني نسبت به زايران امام هشتم متعصب بودم و به اذيت آنان پرداخته و لباس و زيور آلات آنها را مي گرفتم، تا اين كه روزي به قصد صيد خارج شدم و سگ شكاري را به صيد آهو فرستادم. من نيز به دنبال آن رفتم تا اين كه آهو به ديدار مسجدي [كه در حرم امام بود] پناه برد و از حركت باز ماند. همين كه آهو توقف نمود سگ شكاري نيز ايستاد. دومين بار سعي كردم سگ به آهو نزديك شود، ولي سگ نزديك نمي شد. هر گاه آهو از ديوار مسجد فاصله مي گرفت، سگ نيز آن را تعقيب ميكرد و هرگاه نزديك ديوار مي شد، سگ آهو را تعقيب نمي كرد، تا اين كه آهو وارد حجرهاي از مشهد[رضوي(ع)] شد و من نيز وارد شدم و به خادم (ابي نصر مقريء) گفتم: آهويي كه الان وارد اين مكان شد كجا است؟ گفت: من آن را نديدم. پس وارد آن محل شدم، ديدم كه پشكل و بول آهو وجود دارد ولي آهو نيست؛ از آن پس نذر كردم كه زوّار امام هشتم(ع) را اذيت نكنم و هميشه مشغول كارهاي خير باشم و از خداوند خواستم فرزند پسري به من دهد و خداوند نيز فرزند پسري به من داد و پسرم بعد از بالغ شدن كشته شد. دوباره به مشهد برگشتم واز خدا خواستم كه پسري ديگر بدهد و خدا نيز داد و هر چيزي از خدا خواستم، به من داد و اين از بركات قبر امام هشتم(ع) است.[2]

[1]بحارالانوار، ج 49، ص 333.

[2]بحارالانوار، ج 49، ص 333 ـ 334.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.