-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3740 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اماكن مقدس مانند حرم مطهر امام رضا (، براي من آن حس معنوي را ندارد؟برادر مرتضوي در پاسخ به سؤال قبلي شما هم اندكي به اين مسأله پرداخته شد، ايجاد حس معنوي در انسان در زيارت ائمه ( حداقل به دو عامل بستگي دارد كه اگر آن دو عامل را توجه نموده و آنها را در خود پياده و مورد عنايت قرار دهيم، آنروح معنوي در ما ايجاد خواهد شد و آن دو عامل عبارتند از:

الف) كسب معرفت مقام و جايگاه و شأن ائمه معصومين، اگر عظمت و شأن والاي آنها مورد توجه قرار گيرد و از طرفي به فقر و نياز خود توجه داشته باشيم، ناخودآگاه متوجه آن وجودات مقدس ميشويم و به آنها پناه ميآوريم و همين، يعني ايجاد حس و روح معنوي در وجود ما، و اين معرفت با اندكي تأمل و تفكر در اينكه آنها وسائط فيض الهي هستند كه بكم فتح الله و بكم يختم، و بكم ينزل الغيث و بكم يمسك السماء ان تقع علي الارض الابأذنه و بكم ينفس الهم و يكشف الضر ... براي انسان به وجود خواهد آمد، خوب است در اين زمينه به ترجمه و توضيح زيارت جامعة كبيره و يا كتبي كه پيرامون امام شناسي است مراجعه كنيد.

ب) رعايت آداب زيارت ائمه معصومين نيز نقش مهمي در ايجاد آن روح معنوي با توجه به آن معرفت ايجاد شده دارد، كه آيت الله ميرزا جواد ملكي تبريزي دراين رابطه نكاتي را مطرح نمودهاند كه عبارتند از:

1. شناسائي حرمت مزور و معرفت حق او بر انسان و چون جلالت و حق او را شناختي و دانستي كه او زنده در نزد پروردگار خود به زائر خويش نظر دارد و سلام آنها را ميشنود و از ضمير آنها آگاه است، براي گناهان آنها طلب آمرزش ميكند ... در هنگام زيارت چيزي تو را از توجه به او مشغول نميسازد و سراسر وجود تو به حضرت او با محبت و هيبت او و تملق و حيا و مراقبت ادب حضور متوجه خواهد بود ـ

2. غسل كند و پاكيزهترين لباس خود را بپوشد و به آنچه تواند خود را خوشبو سازدو با وقار قصد حرم كند و در حال راه رفتن گامهاي كوچك بردارد و اذن دخول در هنگام وارد شدن بخواند و شوق خود را به زيارت روي مبارك او عرضه بدارد و اگر دلت رقت يافت و چشمانت گريان گشت و شوقت تو را به هيجان آورد، حاكي از حسن اقبال او با تو و پذيرفتن توست و سلام بر او دهد و با اخلاص زيارت نمايد و دعا كند ـ براي اطلاع بيشتر در اين زمينه به كتاب ترجمه المراقبات آيت الله ملكي تبريزي مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.