-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3743 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اخلاق در بين قشر دانشجو يا قشر جوانان ديگر تغيير اساسي دارد؟يكي از ضروريترين مسؤوليتهاي انسان تلاش براي دست يابي به ارزشها وفضايل اخلاقي و زدودن و پالايش درون از ضد ارزشها و رذايل اخلاقي ميباشد و از آنجائيكه موضوع اخلاق انسان و نفس اوست فرقي بين انسانها با يكديگر در اخلاقي زيستن نميباشد ولي جايگاهها و موقعيتهاي گوناگون انسان كه ناشي از چگونگي ارتباط او با ديگران ميباشد به برخي از بايستهها و نبايستههاي اخلاقي اولويت ميبخشد از اين رهگذر جوان يا دانشجو علاوه بر ضرورت كسب ارزشهاي انساني و اخلاقي ضروريست نسبت به برخي از ارزشهاي اخلاقي حساسيت بيشتري داشته نسبت به كسب و رعايت آن اهتمام ورزد نظير:

1. كسب اخلاص در دانشجوئي.

2. عمل به آنچه ميآموزد.

3. توكل و اميد به حضرت حق تعالي در آموختن.

4. بكارگيري توان فوقالعاده در آموختن و كسب مهارتها.

5. تقويت روحية پرسشگري براي پژوهش و پرهيز از پرسش با هدف تخريب ديگران.

6. آموختن آنچه را كه ميداند به ديگران.

7. با وضو در كلاس و آموزشگاه حضور يافتن.

براي اطلاع بيشتر به كتابهاي اخلاق دانشجو نظير آداب تعليم و تربيت اثر شهيد ثاني مراجعه فرمائيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.