-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37479 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونگي ارتباط سوره حمد با امام حسين (7) را توضيح بفرماييد.

در كتاب «اشك روان بر امير كاروان» ترجمه كتاب «الخصائص الحسينية» تأليف آيتالله حاج شيخ جعفر شوشتري (;) (كه به خاطر امانت داري عين عبارات نقل ميشود) چنين آمده است: در بيان ثبوت خصايص سوره حمد و بسمالله از براي جناب حسين (7) پس ميگوييم : سوره حمد امّالكتاب است و حسين(7)ابوالائمة الاطياب است(65).

سوره حمد كنز اطاعت است و حسين (7) اسباب شفاعت است(66).

سوره حمد وانيه است و حسين (7) وافي به اسباب مغفرت است.

سوره حمد شافي است و حسين (7) تربتش شفا است(67).و خونش شفا بوده چنانكه در قضية دختر يهودي معروف است(68)، و اشكي كه بر او ريخته ميشود شفا است كه خاموش ميكند آتشهاي باطني و ظاهري را، كه اگر قطرهاي از آن در جهنّم بيفتد حرارت او را خاموش ميكند، چنانكه در حديث است(69). سوره حمد كافيه است و حسين محبتش كافي است، سوره حمد معادل قرآن است و حسين (7) شريك قرآن و معادل قرآن است، در وديعه گذاشتن پيغمبر(9).

سوره حمد سبع المثاني است چون هفت آيه است و دو دفعه نازل شده و حسين (7) از براي او خصوصيتي است كه آن جناب دو مرتبه نازل شده است از آسمان، و دو مرتبه صعود نموده; پس روحش نزول نموده وقت ولادتش و(صعود نموده) وقت وفاتش، مانند باقي ائمه و انبيأ و جسد آن حضرت را بالا بردند باز فرود آوردند، و اين از خصايص آن جناب بود; چنانكه در روايات است كه چون آن حضرت را شهيد نمودند و سر مباركشرا به نيزه كردند و به كوفه بردند، ملائكه نازل شدند و آن جسد شريف را با همان حالت به آسمان پنجم بردند و با صورت علي (7) در آن جا، نگاه داشتند و اهل آسمانها به او نظر نمودند كه به خون آلوده است; پس بر قاتلش لعنت كردند، آنگاه برگردانيدند او را به محلّش در كربلا(70). و در اين امور حكمتهاي خفيّه است كه فهم ما به كنه آن نميرسد و خدا عالم است به آن.

سوره حمد، كسي آن را بخواند و مؤمن باشد به ظاهر و باطن آن، خداوند او را عطا كند به هر حرف، حسنهاي كه افضل باشد از تمام دنيا(71). و حسين (7) هر كس او را ذكر نمايد و گريه كند، عطا كند خدا به او به هر اشكي، حسنهاي كه بهتر است از دنيا و مافيها، و هر كس او را زيارت كند عطا كند خدا او را به هر حرفي، حسنهاي كه افضل است از تمام دنيا.

بسمالله در صدر صدو چهارده موضع از قرآن است و حسين (7) صدو چهارده چيز دارد كه همه اسباب غفرانند.

بسمالله مذكور ميگردد در وقت ذبح و نحر(72) به جهت تكليف شرعي، و حسين ذكر ميشود(73) در وقت ذبح و نحر و قتل به جهت اشدّيت قتل و نحر او از هر قتلي و نحري، چنانكه در حديث نبوي مذكور است(74).

پاورقي:

65- بحار. جلد 43. ص 295- مناقب ابن شهرآشوب. جلد 3. ص 226 به نقل از سليم بن قيس.66- بحار. جلد 44. ص 242 - منتخب طريحي. جلد 1. ص 48.

67- بحار. جلد 44. ص 221 - امالي طوسي. جلد 1. ص 324 الي 325.68- بحار. جلد 45. ص 192 - منتخب طربحي. جلد 1. ص 61.

69- بحار. جلد 45. ص 290 - كامل الزيارات. باب 32. ص 102.

70- بحار. جلد 45. ص 229 - كتاب المختصر. ص 146 الي 147. به نقل پاورقي بحار.

71- بحار. جلد 89. ص 227 - مجمع البيان. جلد 1. ص 18 - عيون الاخبار. جلد 1. ص 302.72- نحر به معناي كشتن شتر، و ذبح به معناي سربريدن حيوانات ديگر است.

73- يعني باديدن هر صحنهاي از ذبح، نحر و قتل، ببيند و به ياد حادثه هولناك قتل آن حضرت ميافتد.

74- بحار. جلد 44. ص 264 - تفسير فرات. ص 55.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.