-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37486 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چرا در مجالس ذكر مصيبت امام حسين(7) و زينب كبري(3) كمتر اشك ميريزم و نميتوانم خود را در محيط كربلا و حال و هواي آنجا احساس نمايم. آيا ميتوان گناه يا كمي اطلاعات از قيام ايشان را عامل آن دانست؟ (البته در مورد مقام ايشان از رسانههاي گروهي زياد ميشنويم ولي تكراري است.)

خواهر گرامي ، براي رفع اين مشكل، لازم است به چند مطلب توجّه فرماييد: اول; از جنبة علمي، لازم است آگاهي و اطلاعات خود را در اين زمينه افزايش دهيد. مطالعة مصائب آن حضرت و خاندان جليل القدرش از كتابهاي معتبري مانند نفس المهموم و لهوف (سيد بن طاووس) بسيار مفيد خواهد بود. همچنين تفكر و تأمل در اينكه چگونه امتي كه به تازگي پيامبر (9) را از دست دادهاند و هنوز خاطرات و توصيههاي آن حضرت دربارة فرزندش امام حسين (7) در اذهان و گوشها طنينانداز است، دچار انحراف فكري شده و در حق فرزند پيامبر خود چنان ظلم و قساوتي را مرتكب شدند كه هيچ امتي در حق اولياي خود مرتكب نگرديده بود.

دوم; توجه به اينكه جايگاه فكر و انديشه و معلومات با دل و عاطفه و محبّت متفاوت است و هر كدام مطلبي جداگانه است. يعني چنين نيست كه هر چه اطلاعات بالاتر رود، حتماً رقت قلب بيشتر شود. بلكه بنا به فرمودة بزرگان دين و ائمه معصومين (:) قلوب، اقبال و ادبار دارند يعني گاه رو ميكند و گاه پشت. زماني كه قلب شما اقبال داشت او را به كارهاي مستحب وا داريد و هر گاه ادبار نمود، جز بر واجبات او را تكليف نكنيد. سوم; يكي از عواملي كه موجب قساوت قلب و در نتيجه خشكي چشم ميگردد گناه است. انسان گنهكار با از دست دادن لطافت قلب خود، از دعا، نماز و مناجات لذت نميبرد و با شنيدن روضه و ذكر مصائب اهل بيت (:) منقلب نميشود. براي از بين بردن اين حالت، ذكر و استغفار دقت و توجه در انجام واجبات و دوري از محرّمات حتماً مؤثر خواهد بود. ان شأالله

علاوه بر اينها از علت و سبب اصلي غافل نباشيد و با توكل به خداوند سبحان و توسّل به ائمه معصومين (:) از آن واسطههاي فيض بخواهيد كه توفيقِ معرفت و محبت بيشتر نسبت به خودشان را به شما عنايت فرمايند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.