-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37502 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا در هنگامي كه امام موسي كاظم (7) به مدت 14 سال در زندان بودند شيعيان كاري نميكردند، مگر امام ناشناخته بودند؟نقل تاريخ در مورد سالهاي زندان امام كاظم (7) متفاوت است، بعضي 4 سال و برخي 7 سال و بعضي 14 سال ذكر نمودهاند.

براي پاسخ اين سؤال، بايد زمان امام موسي كاظم (7) از نظر سياسي و اعتقادي و خليفه زمان يعني هارونالرشيد و ويژگيهاي او را شناخت.

با توجه به اينكه هارونالرشيد ظاهري اسلامي و پر فريب و مكار داشت و سعي ميكرد كه كارهايش را توجيه ديني كند حتي براي توجيه كارهايش، شوراي قضاوتي درست كرده بود و با توجه به اينكه از روز اول شعار عباسيان «الرضا من آل محمد» بود، لذا هارون سعي ميكرد، در ظاهر كاري به كار امام موسي بن جعفر (7) نداشته باشد و حتي قضيه زندان رفتن حضرت را اينگونه توجيه ميكرد كه «ايشان در جاي مناسبي نگهداري ميشوند.» و با توجه به خفقان شديدي كه ايجاد كرده بود، شيعيان اولاً فكر ميكردند كه جاي امام كاظم (7) خوب است و ثانياً جرأت دفاع از امام را نداشتند، تا اينكه خود امام (7) هنگام شهادتشان قضيه زندان و غل و زنجير و مسموم نمودن خودشان را فاش نمودند.

شما ميتوانيد براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به كتابهاي «حياة الامام موسي بن جعفر» از باقر شريف قرشي، «سيرة پيشوايان» از مهدي پيشوايي، «تاريخ تمدن اسلام» از جرجي زيدان ترجمه علي جواهر كلام يا «ضحي الاسلام» از امين احمد «ارشاد» از شيخ مفيد مراجعه نماييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.