-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

با توجه به اينكه امام كاظم (7) سالهاي زيادي از عمر شريف خود را در زندان بودند. چه دردي از جامعه دوا ميكردند؟خواهر عزيز، قبل از پرداختن به اصل پاسخ لازم است ابتدا به تعريف مقام امامت و ولايت توجه دقيقتري داشته باشيم: «امام آن شخص هادي است كه از نظر جنبة ملكوتي موجودات، آنها را رهبري ميكند و مقام امامت يك نوع ولايت باطني بر اَعمال مردم است كه با هدايت آنها توأم ميباشد.(109) لذا امام چه در بين مردم باشد و چه در زندان و يا در غيبت به سر برد، امر هدايتگري خود را دارد. چنان كه احاديثي نيز در زمينة فلسفه و فايدة وجود امام (7) در عصر غيبت به ما رسيده و از آن جمله، تعبير بسيار پرمعني و جالبي است كه در يك عبارت كوتاه ديده ميشود و ميتواند كليدي باشد براي گشودن اين رمز بزرگ يعني فايدة امام در زمان عدم حضورش در ميان مردم. پيامبر (9) در پاسخ اين پرسش كه وجود حضرت مهدي (7) در عصر غيبت چه فايدهاي دارد؟فرمودند:(110)«ايي وَالّذي بَعَثني بِالنُبوّةِ انّهم يَنْتَفعونَ بنُورِ وَلايَتِهِ في غَيبَته كَانتِفاعِ الناسِ باالشّمسِ وان جَلّلَها السَّحاب .

آري، سوگند به خدايي كه مرا به نبوت برگزيده، مردم از نور رهبري او در دوران غيبتش بهره ميگيرند همان گونه كه از خورشيد به هنگام قرار گرفتن پشت ابرها.

براي فهم اين كليد رمز، نخست بايد نقش خورشيد را به طور كلّي و به هنگامي كه چهرة تابناكش پشت ابرها پنهان ميگردد، دريابيم.(111) خورشيد داراي دو نوع نورافشاني است. نورافشاني آشكار و نورافشاني مخفي. در نورافشاني آشكار، اشعه آفتاب به خوبي ديده ميشود، ولي در تابش غير مستقيم، ابرها همانند يك شيشة مات، نور مستقيم خورشيد را گرفته و به هر سو پخش ميكنند كه اين نور و حرارت، تنها انرژي خلّاق موتورهاي زندگي، در گياهان، حيوانات و انسان است. بنابراين; هر چند پردههاي ابر، بعضي از آثار آفتاب را ميگيرد، ولي قسمت مهمي از آن همچنان باقي ميماند.

در مورد وجود امام نيز، اشعه معنوي نامرئي وجود امام(7) به هنگامي كه در پشت ابرهاي غيبت نهان است (و يا در زندان محبوس است) داراي آثار گوناگون و قابل ملاحظهاي ميباشد كه علي رغم تعطيل مسألة تعليم و تربيت و رهبري مستقيم، فلسفة وجودي او را آشكار ميسازد. از جمله آن آثار:(112) 1. اميد بخشي: جمعيت شيعه طبق عقيدهاي كه به وجود امام زنده دارد، هر چند او را در ميان خود نبيند، ولي خود را تنها ندانسته و همواره انتظار بازگشت آن سفر كرده را ميكشد كه صد قافله دل همراه اوست. 2. پاسداري آئين خدا: حضرت علي (7) ميفرمايند;

اللهم لاتخلوالارض من قادم لله بحجة ظاهراً مشهوراً او خائفاً مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بيناته » هيچ گاه صفحة روي زمين، از قيام كنندة با حجت و دليل خالي نميماند، خواه ظاهر و آشكار باشد يا مخفي و پنهان، تا دلائل و اسناد روشن الهي ضايع نگردد و به فراموشي نگرايد. 3 . نفوذ روحاني و ناآگاه: يك رهبر بزرگ آسماني، خواه پيامبر باشد يا امام، علاوه بر تربيت تشريعي كه از طريق گفتار، رفتار و تعليم و تربيت عادي صورت ميگيرد، يك نوع تربيت روحاني و از راه نفوذ معنوي در دلها و فكرها دارد كه ميتوان آن را تربيت تكويني نام گذارد; در آن جا الفاظ و گفتار و كردار كاربرد ندارد بلكه تنها جاذبه و كشش دروني كار ميكند.

بنابراين، از نظر فلسفة وجودي امام حاضر با امام غائب هيچ تفاوتي ندارد.

پاورقي:

109- علامه طباطبايي(1)، تفسير الميزان، ج 1، ص 375.

110- آيتالله مكارم شيرازي، مهدي (7)، انقلابي بزرگ، ص 251 ـ 269 .111- آيتالله مكارم شيرازي، مهدي (7)، انقلابي بزرگ، ص 251 ـ 269 .

112- آيتالله مكارم شيرازي، مهدي (7)، انقلابي بزرگ، ص 251 ـ 269 .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.