-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37570 پنج شنبه 30 مرداد 1399 آمار بازدید:1614

چرا در ايام محرم و صفر، بعضي از هيأتهاي عزاداري زنجير ميزنند؟
يكي از شيوههاي عزاداري سنّتي در ايران، زنجيرزني است كه در پاكستان و هندوستان نيز اين شيوه از ديرباز رواج داشته است، اين شيوه در ايام محرم و صفر و به صورت دسته جمعي و در هيأتهاي عزاداري، همراه با نوحه خواني، جهت زنده نگه داشتن ياد حادثه عاشورا و حماسه حسيني برگزار ميشود. زنجير زني همانند نوحهخواني و سينهزني، چون با روح و جان و عاطفه شيعه آميخته شده است، به عزاداري سيد و سالار شهيدان أبي عبدالله الحسيني(ع) رنگ مردمي داده و عامل جذب و تجمّع انبوه شيفتگان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) ميگردد. ما شاهد حضور صميمي و با نشاط جمعيت عزادار خصوصاً جوانان عزيز در دسته عزاداري و زنجيرزني هستيم. وقتي دسته زنجيرزني شكل گرفته و به راه ميافتد، جوانان عزادار خودجوش و با صفا و صميميت وارد اين دستهها شده و عزاداري امام حسين(ع) از جنب و جوش و از حال و هواي خاصي برخوردار ميگردد. حفظ عزاداري كه به شيوه سنّتي از عصر صفويّه شكل گرفته، ضامن تداوم نهضت امام حسين(ع) شده است.امام خميني(رحمةاللهعليه) در اينباره فرمود:ما بايد حافظ اين سنتهاي اسلامي، حافظ اين دستهجات مبارك اسلامي كه در عاشورا، در محرم و صفر در مواقع مقتضي به راه ميافتد باشيم و تأكيد كنيم كه بيشتر دنبالش باشند... بايد اين سنتها را حفظ كنيد.(1)البته زنجيرزنيها و ديگر رسمها و برنامهها در عزاداري، مانند سينه زدن نميباشد، زيرا بر سينه و سر زدن با احساس خاصي همراه است و در تماس دست انسان به سينه و سر، حالت عزا و ماتم بيشتر احساس ميشود، در عين حال دستهاي زنجيرزني به جهت نظم و انضباط خاصي كه در آن است، مورد توجه قرار ميگيرد، به خصوص آن كه با محتوايي مقدس و آدابي خالصانه و عاشقانه آميخته باشد.مرحوم كاشفالغطا مينويسد: اگر بيرون آمدن اين موكبها در راهها نبود، هدف و غرض از يادآوري حسين بن علي (ع) از بين ميرفت و ثمره فاسد ميشد و راز شهادت حسين بن علي(ع) منتفي ميگشت.(2) ميتوانيد مستقيماً به آدرس قم، دفتر تبليغات اسلامي، واحد پاسخ به سؤالات (ص - پ 197) مكاتبه نماييد.پينوشتها:1 - صحيفه نور، ج 15، ص 204.2 - محمد حسين كاشف الغطاء، المواكب الحسينيه، ص 15، چاپ 1345ق، نجف، به نقل از فرهنگ عاشورا، ص 175؛ معارف و معاريف، ج 7، ص 350. 

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.