-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:213

كتابهاي امامان را و اين كه هر كتاب مال كدام امام است نام ببريد.

در مورد كتابهاي امامان(ع) در منابع روايي دهها كتاب و تأليف از آنان ياد شده است. و اين ها بر چند نوعند:

الف) برخي از اين كتابها توسط امام پيشين نگاشته شده و به امام بعدي به عنوان ميراث امامت منتقل شده و همين طور از امامي به امام ديگر رسيده، تا در دست امام دوازدهم حضرت مهدي(عج) قرار گرفته است.

ب) برخي از اينها با املاي امام و با خط شاگردان نگارش يافته است.

ج) برخي با خط امامان(ع) براي هدايت افرادي خاص و يا درخواست عدهاي و يا به صورت كلي نوشته شده است.

د) برخي از كتابهاي منسوب به امامان(ع) روايات منتسب به آنان است كه توسط ديگران در يك يا چند مجموعه روايي گردآوري شده است.

اينك به ذكر تعدادي از كتاب هايي كه با يكي از مناسبتهاي مذكور به امامان(ع) منتسب است ميپردازيم:

1 - الجامعه: كتابي است كه درباره احكام حلال و حرام است كه با املاي پيامبر(ص) و خط علي(ع) نگارش يافته است.

2 - الجفر مندرجات اين كتاب حوادث كائنات است و امام علي(ع) آن را در پوست بز يا گوسفندنوشت . بدين جهت كه بر پوست بز (يعني جفر) نوشته شد، آن را جفر ناميدهاند.(1)

3 - كتاب علي: در مورد اين كتاب نوشتهاند: اين كتاب با املاي پيامبر(ص) و خط علي(ع) نگارش يافته است و مشتمل بر مسائل مربوط به حلال و حرام است. اين كتاب از امام قبلي به امام بعدي به عنوان ميراث منتقل شده و بارها مورد استشهاد امامان بعدي قرار گرفته است. برخي گفتهاند: اين كتاب همان كتاب جامعه است.(2)

4 - مصحف فاطمه: برخي نوشتهاند اين كتاب كتابي است با املاي پيامبر(ص) و خط علي(ع).(3)

برخي گفتهاند: بعد از رحلت پيامبر(ص) خداوند فرشتهاي را فرستاد تا غم و اندوه حضرت زهرا(س) را بكاهد وي با آن بانوي بزرگ هم صحبت شد و حاصل آن همين كتاب است كه با املاي حضرت زهرا(س) و خط علي(ع) نگارش يافته است.(4)

5 - كتاب الاداب.

6 - كتاب الفرائض.

7 - جمع القرآن و تأويله يا جمع القرآن علي ترتيب النزول.

8 - كتاب اعلي فيه ستين نوعاً من انواع علوم القرآن؛ امام(ع).

9 - كتاب في زكاةالغنم، از امام علي(ع).

10 - كتاب في ابواب الفقه؛ از امام علي(ع).

11 - كتاب آخر في الفقه؛ از امام علي(ع).

12 - عهدنامه مالك اشتر؛ از امام علي(ع).

13 - وصيت به محمد بن حنفيه؛ از امام علي(ع).

14 - قضاوتهاي اميرالمؤمنين؛ (جمع آوري قضاوتهاي آن حضرت)

15 - مسند امام علي(ع)، اين كتاب را نسائي از روايات امام علي(ع) جمعآوري نموده است.

16 - نهج البلاغه، سيد رضي از سخنان حضرت علي(ع) آن را جمع آوري نموده است.

17 - جنةالاسماء از امام علي(ع).

18 - غررالحكم و دررالكلم، عبدالواحد آمدي از كلمات حضرت جمع آوري نموده است.

19 - كتاب معماهاي علي(ع).

20 - الامثال الامام علي بن ابي طالب.(5)

21 - الصحيفة الكامله في الدعيه؛ از امام چهارم(ع).

22 - الصحيفة الثانيه السجاديه؛ جمع آوري توسط شيخ حرّ عاملي.

23 - الصحيفة الثالثه السجاديه؛ جمع آوري توسط ميرزا عبدالله اصفهاني، معروف به افندي، صاحب رياضالعلما.

24 - الصحيفة الرابعة السجاديه؛ جمع آوري توسط ميرزا حسين نوري.

25 - الصحيفة الخامسة السجادية؛ جمع آوري توسط سيد محسن امين، صاحب اعيان الشيعه.

26 - رساله حقوق؛ از امام سجاد(ع).(6)

27 - كتاب التفسير؛ از امام باقر(ع).

28 - رساله امام باقر(ع) به سعد الخير.

29 - كتاب الهدايه؛ از امام باقر(ع).(7)

30 - جعفر ابيض، امام صادق(ع) فرمود: نزد من جعفر ابيض است و محتوايش: زبور داود، تورات موسي، انجيل عيسي، صحف ابراهيم و حلال و حرام و مصحف فاطمه است، مصحف فاطمه قرآن نيست، بلكه در آن هر حكمي كه مورد نياز بشر باشد، وجود دارد.(8)

در روايتي ديگر آمده است كه در مصحف فاطمه(س) اخبار كائنات مندرج است، نه حلال و حرام، همان گونه كه در مصحف فاطمه بيان شد.

31 - رساله امام ششم به نجاشي (والي اهواز) معروف به رساله عبدالله بن نجاشي.

32 - توحيد مفضل؛ امام صادق(ع) در مورد خداشناسي، املا نمود و مفضل بن عمر آن را به نگارش درآورد.

33 - كتاب اهليلجه؛ از امام صادق(ع).

34 - كتاب مصباح الشريعه و مفتاح الحقيفه، منسوب به امام صادق(ع).

35 - نثرالدرر، منسوب به امام صادق(ع).(9)

36 - وصيت به هشام به حكم و ويژگيهاي عقل؛ از امام هفتم(ع).(10)

37 - عللالاحكام الشرعيه؛ امام رضا(ع) در جواب مسائل محمد بن سناننوشت.

38 - العلل فضل بن شاذان؛ او از امام رضا(ع) استماع نمود و به نگارش درآورد.

39 - فقه الرضا(ع).

40 - صحيفةالرضا يا مسند الرضا از امام هشتم(ع).(3)(11)

41 - عيونالاخبار؛ شيخ صدوق از روايات امام هشتم(ع) جمع آوري نموده است.

42 - رساله جبر و تفويض؛ از امام هادي(ع).

43 - اجوبة؛ پاسخ به سؤالات يحيي بن اكثم؛ از امام هادي(ع.

44 - قطعه بن احكام الدين؛ از امام هادي(ع)(4).(12)

45 - تفسير؛ منسوب به امام حسن عسكري(ع).

46 - مواعظ قصار؛ از امام حسين عسكري(ع).

47 - رساله منقبت؛ از امام حسن عسكري(ع).

48 - مكاتبات الرجال؛ از امام حسن عسكري(ع).(13)

در پايان بيان اين نكته ضروري است كه با توجه به فاصله زماني بين زمان ما و زمان ائمه(ع) نيز با توجه به محدوديتهاي اطلاع رساني زمان معصومان(ع) و با توجه به سياستهاي حاكمان مبني بر حضور امامان(ع) و ايجاد مزاحمتها براي آنان و... به روشني نميتوان آثار نوراني آن بزرگمردان را برشمرد. بدين دليل ابهام در انتساب برخي از كتابها وجود دارد و نميتوان به گونه جزم داوري نمود.

پينوشتها:

1 - حسن بن فروخ، بصائرالدرجات، ص 157 - 159؛ سيد مرتضي عسكري، معالم المدرستين، ج 2، ص 223.

2 - محمد بن خالد برقي، المحاسن، ص 193.

3 - حسن فروخ، همان،ص 158 - 157.

4 - همان، ص 153؛ كافي، كليني، ح 1، ص 24.

5 - سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 2، ص 332 و 333.

6 - همان، ص 457 و 476.

7 - همان، ص 518 - 476.

8 - كافي، ج 1، ص 240.

9 - سيد محسن امين، همان، ص 518 - 521.

10 - همان، ص 539.

11 - همان، ص 566 - 568.

12 - همان، ص 584.

13 - همان، ص 588.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.