-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37585 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

براي اين كه اعتقادات اينجانب به مذهب شيعه تقويت شود، چه كتابي مفيد و مؤثر است؟ آيا تهيه آن از طريق آن واحد براي حقير ممكن است؟

ميتوانيد با مراجعه به كتابهاي مستند و مفيد در اين زمينه به تحقيق بپردازيد تا پي به اعتقادات شيعه و حقانيت آن ببريد. تمام عقايد شيعه از طريق منابع اهل سنت، قابل اثبات است. نويسندگان برخي از كتاب هايي كه نامشان در ذيل خواهد آمد، از انديشوران اهل سنت بودهاند كه پس از تحقيق شيعه شدهاند. برخي از اين كتابها مناظرات عالمان شيعه و سني ميباشد. برخي از كتابها به زبان عربي است:

1 - بررسي مسائل كلي امامت، ابراهيم اميني

2 - امامت و رهبري، شهيد مطهري

3 - آن گاه هدايت شدم، تيجاني سماوي، ترجمه سيد محمد جواد مهري

4 - اهل سنت واقعي كيست؟ تيجاني سماوي، ترجمه سيد محمد جواد مهري

5 - از آگاهان بپرسيد، تيجاني سماوي، ترجمه سيد محمد جواد مهري

6 - اهل بيت كليد مشكلها، تيجاني سماوي، ترجمه: سيد محمد جواد مهري

7 - همراه با راستگويان، تيجاني سماوي، ترجمه سيد محمد جواد مهري

8 - عبدالله بن سبا، ج 1-3، علامه عسكري

9 - نقش ائمه در احياي دين، ج 1-15، علامه عسكري

10 - يكصد و پنجاه صحابي ساختگي، علامه عسكري

11 - نقش عايشه در تاريخ اسلام، علامه عسكري

12 - انديشههاي اسلامي در ديدگاه و مكتب، ج1-2، علامه عسكري، ترجمه دكتر جليل تجليلي

13 - حقجو و حق شناس (ترجمه المراجعات) علامه سيد شرفالدين، ترجمه محمد رضا امامي

14 - شيعه در اسلام، علامه طباطبايي

15 - شيعه و تحتهاي ناروا، علامه جواد شري

16 - شيعه پاسخ ميگويد، سيد رضا حسيني نسب

17 - سيري در صحيحين، محمد صادق نجمي

18 - الغدير، علامه اميني

19 - عبقات الانوار، ميرحامد حسين للكنهوي

اين كتاب دهها جلد است و همه با منابع اهل سنت، حقانيت شيعه را به اثبات رسانده است.

21 - شبهاي پيشاور، سلطان الواعظين شيرازي

22 - راه ما، راه و روش پيامبر ما، علامه اميني، ترجمه موسوي همداني

اين واحد از ارسال كتاب معذور است و امكاناتي ندارد. ميتوانيد كتابها را از كتاب فروشيهاي معتبر تهيه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.