-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37628 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

امام صادق(ع) فرمود: بهترين زمين ها تربت امام حسين(ع) است و به درستي كه سجده بر ترتب امام حسين(ع) پرده هاي هفتگانه را پاره مي كند، منظور از پرده هاي هفتگانه چيست؟ چه تفاوتي زمين كربلا با ديگر زمين ها مثل نجف دارد؟

همانطور كه شما نيز اشاره كرديد در روايتي امام صادق(ع) فرمود: ألسّجود علي تربة الحسين(ع) يخرق الحجب السّبع؛ سجده بر تربت امام حسين(ع) پرده هاي هفتگانه را پاره مي كند.[18]

در بيان اين پرده هاي هفتگانه، تعبير و تفاسير زيادي شده است كه در كتاب _ گرانسنگ بحارالانوار_آمده است كه خرق حُجُبْ پاره شدن حجاب ها، كنايه از قبول نماز و بالا رفتن آن به آسمان مي باشد.5[19]

در روايتي وسائل الشيعه، امام صادق(ع) مي فرمايد: روي خاك قبر امام حسين(ع)، (براي خدا) سجده كردن، تا اعماق طبقة هفتم زمين را نوراني مي كند، و با هر كس مسبيحي از خاك قبر امام حسين(ع) باشد، نامش در رديف تسبيح گويندگان، ثابت مي شود، اگر چه با آن تسبيح خدا نكند.[20]

امّا تفاوت زمين كربلا با ديگر زمين هاي جهان مثل نجف اشرف و غيره را از روايات واردة از ائمة معصومين(ع) همانند روايات مذكورة فوق الذّكر متوجّه مي شويم، كه شما مي توانيد در اين خصوص به كتب مربوطة دربارة فضيلت سرزمين كربلاي معلّي مراجعه فرماييد.

[18]بحارالانوار،ج 82، ص 153، چاپ بيروت.

[19]همان، ص 153.

[20]وسايل الشيعه، ج 2، ص 607، به نقل از آثار الصادقين، ج 8، ص 306، چاپاول.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.