-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

براي حركت در مسير عرفان لازم است كه از غذاهاي شبههناك پرهيز كنيم آيا غذاهايي كه در مراسمعزاداري يا در دعوتهاي دوستانه ميدهند جزء غذاهاي شبهه ناك است؟

غذاي حرام و لقمه تهيه شده از راههاي غير شرعي، پاكي قلب و صفاي دل را از انسان ميگيرد و سببميگدد كه مهمترين عبادت انسان يعني نماز مورد قبول حق واقع نشود و نيز يكي از آثار سوء تغذيه ناپاك وحرام، مستجاب نشدن دعا است.

اصولاً حرام خواري موجب دوري از حق ميگرددد، امام حسين(ع) در روز عاشورا در برابر لشكر لجوج وقساوتمند كوفه هنگامي كه ديد آنها حاضر به سكوت و گوش دادن به سخنانش نيستند فرمود: آري شما حاضربه شنيدن سخن حق نيستيد، زيرا شكمهاي شما از غذاهاي حرام پر شده است، در نتيجه خداوند بر دلهاي شمازده است([1]). رسول خدا(ص) فرمود: هر كس لقمهاي از غذاي حرام بخورد تا چهل شب نماز او قبول نميشودو تا چهل روز دعاي او مستجاب نميگردد. و هر گوشتي كه از حرام برويد آتش دوزخ براي آن سزاوارتر است وحيت يك لقمه هم باعث روييدن گوشت ميشود([2]).

براي سالك در صراط مستقيم و جاده عظيم انسانيت لازم است علاوه بر اجتناب از محرمات، از غذاهايشبهه ناك نيز خودداري نمايد، چرا كه به طور طبيعي غذاي حرام اثر سوئش را ميگذارد.

امام باقر7 فرمود: توقف، هنگام شبهه بهتر از افتادن درهلاكت است.([3]) بنابراين، رابطه نزديكي ميان تغذيه وروحيات وجود دارد و كسي كه خيرخواه خودش است از خوراكيهاي شبهه ناك نيز اجتناب ميكند، ولي اينبدان معنا نيست كه ما همه چيز را حتي غذاهاي مراسم عزاداري را شبهه ناك بدانيم، بلكه در مواردي كه احتمالعقلايي بدهيم كه فلان غذا شبهه ناك است بايد خوداري كرد، مثل اين كه شخص معاملاتي مشكوك انجام ميدهدو زياد در قيد و بند شرع نيست و به احتمال زياد درآمدش نامشروع است پس خوردن غذاي مراسم عزاداري ودعوتهاي دوستانه اشكال ندارد. مگر اين كه انسان متوجه شود و احتمال عقلايي بدهد كه در فلان مورد خاصغذا شبهه ناك است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.