-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37634 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه كار كنم كه عقيدهام نسبت به ائمهعليهمالسلام محكم شود؟

براي راسخ شدن عقيده به ائمهعليهمالسلام بايد امامان را شناخت. اعتقاد فرع بر معرفت است. منظور از معرفت، شناخت شناسنامهاي نيست، بلكه مراد شناخت حقيقي از امامان و آشنايي با راه و رسم زندگي و سيره علمي و عملي آن بزرگواران ميباشد. سعي كنيد با كلمات و طرز رفتار امامان آشنا شويد، تا به مقام و منزلت آنها پي ببريد. توصيه ميكنيم حتماً زيارت جامعه كبيره را با ترجمه آن بخوانيد و مورد دقت قرار دهيد كه آن زيارت يك دوره امامشناسي است.

نكته ديگر ارتباط مستمر با ائمهعليهمالسلام است. مراوده با امامانعليهمالسلام خواه ناخواه محبت به ايشان را افزايش ميدهد. هر روز دعاي عهد را پس از نماز صبح بخوانيد و با دعاي ندبه و توسل به امام زمانعليهالسلام اين ارتباط را تقويت سازيد. در مجالس شادي و غم و مراسم عزاداري شركت كنيد و از ارواح مقدسه امامان كمك بخواهيد. در زيارت جامعه ميخوانيم: عادتكم الاحسان و سجيتكم الكرم؛ عادت شما امامان احسان و نيكي و رفتار شما كريمانه است. لطف و عنايت ائمهعليهمالسلام فوق تصور ما است. اگر توسل ما به نتيجه نميرسد، حكمت هايي دارد كه ما از آن خبر نداريم. به دست نيامدن حاجت در يك مقطع نبايد شما را نسبت به امامانعليهمالسلام بياعتقاد سازد، چرا كه شايد مصلحت شما در آن نباشد، وانگهي ما تنها براي رسيدن به آرزوهاي خود به امامان متوسل نميشويم، بلكه براي رسيدن به قرب به پروردگار و نيل به مدارج معنوي بايد از وسيلهها استفاده كنيم. بهترين وسيله، حجت خدا و نماينده خدا در زمين است كه امام معصوم است، از همه بهتر خواندن زندگينامه آنان است.

اگر در زندگي امامان دقت كنيم و مشكلات و سختيهاي زيادي را كه كشيدهاند، مورد توجه قرار دهيم، مصائب خود را فراموش خواهيم كرد. نوشتهاند: فاطمه زهرا (س) با حسن و حسينعليهمالسلام سه روز طعام نخورده بودند و رنگشان زرد شده بود. سلمان فارسي از پريدگي رنگ و رخسار بچهها سؤال كرد، حضرت فاطمه فرمود: سه روز است غذا نخوردهايم! حضرت علي گاهي شمشيرش را گرو ميگذاشت تا طعامي براي خانوادهاش تهيه كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.