-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37635 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:134

منظور از معرفت اولياي خدا و ائمة اطهار(ع) كه عين معرفت خدا است، چيست؟ چگونه مي توان به آن معرفت دست يافت؟ آيا دانستن گوشه اي از زندگي آنها مثل جنگ ها، عبادات و سخنان آنان كافي است؟

خواهر گرامي! از اعتماد شما به اين مركز سپاسگزاريم. پرسش هاي هر كس غالباً بازگو كنندة تعلقات خاطر و دغدغه هاي ذهني و فكري و نشان دهندة سطح معلومات وي در مورد آن سؤال است.

به بيان ديگر: هر كس به مقدار معرفت خويش سخن ميگويد و كلام هر كس مبيّن ميزان شناخت و آگاهي او است.

آدمي مخفي است در زير زبان اين زبان پرده است در درگاه جان

پرسش هاي ارزشمند شما را پاس مي داريم و ارج مي گذاريم.

براي اين كه پاسخ را شفاف تر دريافت كنيد، اين پرسش را در چهار قسمت پاسخ مي دهيم:

1ـ براي اين كه دقيقاث معلوم گردد كه معرفت چه كساني عين معرفت خدا است لازم است تبيين شود كه وليّ يعني چه و منظور از اوليا چه كساني هستند؟

2ـ منظور از معرفت اوليا و ائمه عين معرفت خدا است چيست؟

3ـ راه دست يابي به معرفت اولياي خداي و ائمه (ع) كدام است؟

آيا دانستن گوشه اي از زندگي آنها مثل جنگ ها و عبادات كافي است؟

مفهوم وليّ و منظور از اوليا

ـ اوليا جمع وليّ است، معناي اصلي اين كلمه، قرار گرفتن دو يا چند چيز كنار هم و پي در پي به گونه اي است كه هيچ چيزي بين آنها فاصله ايجاد نكند. به همين مناسبت اين واژه در مورد قرب و نزديكي مكاني و معنوي، هم چنين به معني حبّ و دوستي، نصرت و ياري، سرپرستي و حاكميت، اطاعت و پيروي به كار رفته،كه در همه اين معاني، نوعي پيوستگي، اتصال و نزديكي به چشم ميخورد.

بنابراين اولياي خدا كساني هستند كه در پرتو نور معرفت و ايمان و عمل خالص به درجه اي از تقوا و عبوديت نايل شده باشند كه حجاب ها و موانع و زنگارها، از قلب شان كنار رفته و ميان آنان و خدا فاصله و مانعي جهت نزديكي نباشد. از اين رو خدا را با چشم دل مي بينند، و به خاطر همين آشنايي با خدا، هر چيزي جز او در نظرشان كوچك و كم ارزش و بلكه هيچ است، اولياي الهي آن چنان غرق صفات جمال و جلال او و محو مشاهدة ذات پاك او هستند كه غير او را نمي بينند و از هرگونه وابستگي و اسارت جهان ماده آزادند و زهد به معني حقيقي بر وجود آنها حكومت ميكند.

در نتيجه بايد گفت: همة انبيا به خصوص پيامبر اسلام(ص) نيز حضرت فاطمه(س) و ائمة اطهار(ع)، هم چنين همة انسان هايي كه در اثر عبوديت عارفانه، به مقام قرب الهي نايل گشته اند ـ با همة تفاوت درجات و مراتب ـ اولياي الهي هستند.

2ـ منظور از معرفت اولياي حق و ائمه اطهار عين معرفت خدا است چيست؟

چون اولياي الهي از جهت كمال و طي مراحل قرب ربوبي همه در يك حد و مقام نيستند، صاحبان كفر و معرفت، براي اين جمله معاني و مفاهيم متفاوتي بيان كردهاند. تقريري كه با مراتب مختلف مقام هاي اوليا همخواني دارد، اين است كه انسان با مشاهدة اولياي خدا، تجلّي و درخشش توحيد و صفات جمال و جلال خدا را در آنان مي يابد و به ياد خدا مي افتد و با نزديك شدن به آنان از راه معرفت و شناخت شان و عمل كردن به سيره و سنت و قول و گفتارشان، به معرفتي ناب و شناختي صحيح و به دور از انحراف و خرافه - در مورد خدا دست مي يابد.

اما در مورد پيامبر (ص) و حضرت فاطمه(س) و ائمة اطهار(ع) كه مقام و منزلت شان را با هيچ يك از اولياي حق از پيامبران مرسل و انبياي اولوالعزم تا مقرّب ترين فرشتگان نمي توان مقايسه نمود، معناي ديگري بيان كرده اند كه در ذيل به دو نمونة آن اشاره ميشود:

1ـ خداوند به ائمه(ع) كه مساكن ذكرالله[1] و منزلگاه ياد خدا هستند، چنان معرفتي عطا نموده كه محال معرفه الله[2] يعني نه تنها دل هاي آنان بلكه سراسر وجودشان مركز و محل معرفت حق تعالي و تجلي گاه صفات جمال و جلال خداوندي و انوار مقدسش گرديده اند در نتيجه معرفت به آنان، در رديف معرفت خدا، بلكه عين معرفت او است. به بيان ديگر: هر كسي بخواهد صفات كمال و جمال و جلال حق تعالي را بشناسد و از ابعاد توحيد و علوم الهي و اسرار هستي، معرفتي كسب كند و در صراط مستقيم و جادة وصول به مقام قرب ربوبي قرار گيرد و تكليف خويش را به عنوان عبد در عرصة انديشه و نظر، و عبوديت و عمل بشناسد، بايد نخست ابواب الله[3] يعني درهاي ورود به توحيد و معرفه الله يعني ائمه اطهار(ع) را بشناسد، چنان كه در زيارت جامعة كبيره مي خوانيم: من أراد الله بدء بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجّه بكم؛ هر كه اراده كرد خدا را بشناسد و به او نزديك گردد، بايد از شما آغاز كند و هر كه او را به يگانگي و وحدانيت مي ستايد، تعاليم و توصيه هاي شما را مي پذيرد و هر كه قصد و آهنگ خدا كند، به شما رو مي آورد و شما را الگوي خويش قرار ميدهد.

2ـ حوالة معرفت خدا از راه معرفت ائمه اطهار(ع) محال است.

بيان مطلب: شناخت ائمه اطهار(ع) و حقيقت مقام ملكوتي شان نه تنها براي هيچ صاحب انديشه و متفكر تيز پروازي مقدور نيست، بلكه قوّه وَهْم و تخيّل شان نيز از تصور افق و كرانه هاي آن عاجز است.

آنان انسان هاي كاملي هستند كه خداوند، كون و مكان، آسمان و زمين، بهشت و جهنم و همة فرشتگان را تحت فرمان آنان قرار داده و ملائكه را مأمور ساخته براي انجام هر مأموريتي در زمين، نخست خدمت آنان شرفياب شوند و مأموريت خود را به عرض امام برسانند (ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبط له إلاّ بدأ بالاءمام فعرض ذلك عليه.[4]

جهت روشن شدن حقيقت مطلب به داستان شهود حضرت موسي(ع) از زبان قرآن توجه كنيد:

موساي كليم كه در آغاز دريافت وحي، خدا رابه واسطة نار و شجره[5] شهود كرده بود، سال ها پس از آن و بعد از غلبه بر فرعون و فرعونيان از خدا ميخواهد او را بي واسطه مشاهده كند، اما نه با چشم سر، بلكه با شهود قلبي. خداي سبحان در پاسخ موسي(ع) فرمود: به اين كوه بنگر! اگر توان تحمل تجلّي نور مرا داشت، تو هم مي تواني شهود مرا تحمل كني. وقتي خداوند بر كوه تجلّي كرد، كوه متلاشي شد و موسي(ع) مدهوش گشت. وقتي به هوش آمد، به عجز و ناتواني خويش اعتراف كرد و عرض نمود: تو منزه از آني كه بدون واسطه ديده شوي.

چشم تو و خورشيد جهان تاب كجا؟يار رخ دلدار و دل خواب كجا؟

با اين تن خاكي، ملكوتي نشوي اي دوست، تراب و ربّ الارباب كجا؟

خواهر گرامي! وقتي موساي كليم از تجلّي يكي از اسماي الهي بي هوش ميشود، چگونه براي انسان هاي عادي بلكه انبيا و اولياي خدا همچون موسي(ع) ميسر است كه بتواند معرفت كامل به ائمه اطهار(ع) دست پيدا كنند،در حالي كه ائمه(ع) متجلي به همه اسماي حسنا و صفات كمال و جمال و جلال الهي هستند؟

پيامبر اكرم(ص) چه قدر زيبا و شفاف فرمود: يا علي،ما عرف الله حقّ معرفته غيري و غيرك و ما عرفك حق معرفتك غير الله و غيري؛[6] اي علي! حقيقت حق تعالي را غير از من و تو كسي نشناخته است و به حقيقت مقام و معرفت تو جز خدا و من كسي دست نيافته است.

ـ چه بايد كرد؟

اگر گفته شد ائمه اطهارابواب و بيوت توحيد و معرفت خدا هستند كه معرفت به آنان ممكن نيست، منطور شناخت كامل و معرفت به حقيقت جامع آنان است. هر انساني موظف است به قدر وسعت وجودي و ظرفيت عقلي و ذهني براي شناخت آنان تلاش كند، تا مسير بندگي و عبوديت خدا و راه صحيح زندگي را بشناسد و در صراط مستقيم آن گام گذارد.

آب دريا را اگر نتوان كشيدهم به قدر تشنگي بايد چشيد

3ـ راه دست يابي به معرفت اوليا و ائمه كدام است؟

اين راه پيمودني است و به حركت و رفتن مداوم محتاج است، نه شنيدني و عبور كردني. براي شناخت ائمه(ع):

1ـ بايد با كلام و سخنان آنان و احاديث و رواياتشان مأنوس گشت. سيره و سنت آنان را در امور شخصي اجتماعي، عبادي و سياسي و اقتصادي شناخت و آن را الگوي عمل قرار داد.

2ـ يكي ديگر از راه هايي كه مي توان با آن نسبت به ائمه(ع) معرفت پيدا كرد، تأمل و تدبّر در معاني و مفاهيم دعاها و مناجات هاي منقول از ائمه(ع) است، مانند دعاي كميل، ابوحمزة ثمالي، دعاي ندبه، مناجات شعبانيه،مناجات خمس عشر، دعاي عرفه و ... .

3ـ يكي از بهترين و ساده ترين، ولي مهم ترين و ارزشمندترين راه هاي شناخت ائمه(ع)، خواندن زيارت نامه هاي ائمه(ع) مخصوصاً زيارت جامعه،و تفكر و كند و كاو، در معاني و مفاهيم بلند آن است.

كتاب ادب فناي مقرّبان كه شرح زيارت جامعة كبيره، از آيت الله جوادي آملي است، هم چنين شرح مناجات شعبانيه از حضرت آيت الله محمدي گيلاني،كتاب هاي مفيدي براي اين مقصود هستند.

4ـ منظور از معرفت به ائمه و ميزان و حد آن چيست؟

قدر و ارزش هر كسي به ميزان معرفت او بستگي دارد. هر چه معرفت وسيع تر و جامع تر باشد، قرب و كمال شخص و ارزش اعمال او افزون تر است. معرفت منشأ پيدايش محبت و عشق است. وقتي عشق آمد، چون و چرا و دليل خواهي عاشق كنار مي رود و اطاعت و پيروي محض از معشوق به ميان مي آيد. بنابراين بايد تلاش كرد به معرفت خود نسبت به خدا و انبيا و ائمه(ع) توسعة بيشتر بدهيم و هيچ گاه از جهاد علم آموزي و كسب معرفت، خستگي به خود راه ندهيم.

حمزه بن حمران ميگويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: منظور از معرفت حق امام چيست؟ فرمود: بداند كه او حجت و وليّ خدا است و باور داشته باشد كه او وصيّ و خليفة پيامبر(ص) و واجب الاطاعه است و براي تبليغ دين و هدايت مردم و پايداري و استقامت در راه حق، غريبانه به شهادت رسيد.[7]

معرفت به ائمه ما را به اين حقيقت نايل مي گرداند كه: ائمه(ع) مظهر جامعيت علمي و عيني اسما و صفات خداوند هستند. آنان هر كمالي را كه براي غير خدا ممكن و مقدور است دارند و هر چه دارند، به طور كامل مصون از هر عيب و نقص است. رضايت و خشم و خشنودي آنان. رضايت و خشم و خشنودي خدا است.

به دلالت آية تطهير،[8] عالي ترين مراتب عصمت از آن ائمه است. آنان صاحب معجزات و كرامات، و ولايت تكويني و تشريعي هستند. علم الكتاب[9] و علم لدنّي نزد آنان است. آنان از امور قلبي و باطني انسان و ساير موجودات از عالم مُلك تا ملكوت اَعْلي آگاهند.

پيروي از آنان در تمام عرصه هاي زندگي واجب و لازم است.

[1] مفاتيح الجنان، زيارت جامعة اوّل.

[2] همان.

[3] امام باقر(ع) فرمود: آل محمد أبواب الله و وسيلته و الدعاة إلي الجنّه و القاده إليها و الادلاّء عليها الي يوم القيامة.

[4] بحارالانوار، ج 26، ص 357.

[5] اشاره به آية29 و 30 سورة قصص.

[6] بحارالانوار، ج 39، ص 84.

[7] بحارالانوار، ج 99، ص 35، حديث 17.

[8] احزاب(33) آية 33.

[9] رعد(13) آية 43.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.