-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37636 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اين كه رسول اكرم(ص) و امام علي(ع) از تمام جهات كامل ترين افراد بودند در آن زمان اگر فردي سرطان مي گرفت آن حضرات چگونه وي را درمان مي كردند؟

خداوند در هر زمان به تناسب درد، درمان نيز قرار داده است و اين امر مقتضاي حكمت و عدالت الهي است. چنان كه در روايات نيز بدان اشاره شده است: رسول اكرم(ص) مي فرمايد: خداوند هيچ دردي را نازل نكرده مگر آن كه شفاي آن را نيز فرو فرستاده است.7[13] پيامبران و پيشوايان دين نيز بر اساس سنت الهي در هنگام بيماري از داروي رايج آن زمان استفاده مي كردند. امام صادق(ع) مي فرمايد: پيامبري از پيامبران الهي بيمار شد پس گفت: درمان نمي كنم مگر آن كه خدايي كه مرا بيمار كرده شفا دهد. خداوند به او وحي كرد و فرمود: تو را شفا نمي دهم مگر آن كه به درمان بپردازي با آن كه شفا از من است.[14]

البته در قديم و در عصر پيامبر يا امامان، دردها مانند عصر حاضر پيچيده و مبهم نبود و درمان ها معمولاً به شكل ساده و با استفاده از داروهاي گياهي كه خداوند آن را به راحتي در دسترس مردم قرار داده انجام مي گرفته است. در حديثي آمده است: پيامبر اسلام را عقرب گزيد. حضرت فرمود: آب و نمك آوردند و دست مبارك را در آن ظرف قرار داد و فرمود خدا لعنت كند عقرب را كه پيامبر رحمت را گزيد. امروزه نام سرم فيزيولوژي را كه محلولي از آب و نمك طعام است براي شستشوي زخم هايي كه در مار گزيدگي و عقرب زدگي و سوختگي به وجود آمده باشد به كار مي برند. آن حضرت از تأثير آب و نمك اطلاع كافي داشته و مورد اجرا قرار داده است.[15]

و در مواردي پيامبر يا امام از علوم جديد و علم طب آن زمان استفاده مي كردند و لازم نيست امام، همة علوم را بداند و به كار اندازد هر چند اگر بخواهد مي داند. وقتي امام علي(ع) مورد تهاجم ابن ملجم قرار گرفت و فرقش شكافته شد، امام حسن(ع) گروهي از پزشكان عصر را فرا خواند كه ماهر ترين آنان اثير بن عمرو بود كه از راه گذاشتن رگي از جگر گوسفند بر درون شكاف سر حضرت متوجه شد كه سم به مغز سرايت كرده است. در آن زمان راه شناسايي و تشخيص استفاده از اين روش بود و در زمان ما اين موضوع با آزمايشات و راديولوژي و غيره انجام مي شود.

[13]بحارالانوار، ج 59، ص 68.

[14]همان، ص 66.

[15]ر.ك: مجله مكتب اسلام، سال چهارم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.