-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37644 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا امام علي(ع) شبانه و بدون هيچ نشانه اي حضرت فاطمه(ع) را به خاك سپرد؟

متأسفانه تاريخ اسلام شاهد برخي حوادث ناگوار است كه شديداً تاريخ را آسيب پذير نموده است. يكي از آسيب ها ناديده

گرفتن سفارش پيامبر(ص) دربارة خاندان او به ويژه امام علي(ع) و فاطمه زهرا(س)است. پيامبر(ص) بارها فضايل علي(ع) را بيان كرد و رهبري او را مطرح نمود

و دربارة فاطمه زهرا(س) فرمود:

فاطمة بضعة منّي و أنا منها. مَن آذاها فقدْ آذاني و من آذاني فقدْ آذي الله.بعد از رحلتپيامبر(ص) برخي حرمت و قداست

فاطمه(س) را حفظ نكردند و علي(ع) را از صحنة سياست خارج نمودند. فاطمه زهرا(س) به

دفاع از ولايت پرداخت كه دفاع با اتخاذ راهكارهاي منطقي و مقبول در قبال خلفا ظهور

نمود؛ از اين رو فاطمه وصيت نمود كه ابابكر و عمر در تشييع جنازة او شركت نكنند.

به نظر مي رسد امام علي(ع) در راستاي سياست فاطمه زهرا(س) قبر حضرت زهرا را مخفي كرد

و بدون نام و نشان دفن نمود، زيرا فاطمه(س) وصيت نمود قبر او مخفي باشد و او را

شبانگاه دفن نمايد. فاطمه زهرا(س) با اين وصيت مبارزة سياسي خويش را عليه خلفا

ادامه داد. او به مردم فهماند كه ستم بزرگي بر علي(ع) روا داشته اند، نيز به

انسان هاي بعد از خود فهماند كه حق امام متقيان ضايع شده و پيامدهاي آن دامنگير

همگان خواهد شد.سوي ديگر اگر قبر حضرت زهرا(س) مشخص و معيّن بود، ممكن بود نسبت به ساحت مقدس حضرت

اهانت شود؛ زيرا آناني كه خانة زهرا(س) را آتش زدند، شايد به قبر حضرت نيز بي

احترامي مي كردند؛ از اين رو بايد گفت در مخفي نگه داشتن قبر حضرت(س) امام علي(ع)

مبتني بر عوامل و اسراري بوده اند كه شايد برخي از علل را بتوان فهميد و برخي از

آن ها معيّن نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.