-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37656 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

اين كه در نهج البلاغه آمده است: اگر صاحب حلم نيستي خود را بر حلم بدار(فتحلّم) چه بسيار كساني كه خودشان را به قومي شبيه مي سازند تا اين كه مثل آن قوم مي شوند سؤال اين استكه منظور امام (ع) از جملة فتحّلم چگونه حاصل مي شود چگونه بايد رفتار كرد تا گفته شود فلاني خود را شبيه آن قوم كرد؟حلم يكي از صفات پسنديده و از فضايل اخلاقي محسوب مي شود. در تفسير و تعريف حلم گفته شده است: حلمهمان فرو بردن خشم و تسلّط بر نفس است.[1]صفت حلم بايد با صبر و وقار همراه و ملازم باشد. به شخصي كه صفت حلم و بردباري دارد حليم مي گويند. پيامبر(ص) فرمود: كاد الحليم ان يكون نبيّاً؛[2] انسان حليم به نبوّت و پيامبري نزديك است.صفت حلم گرچه براي همه زيبا است امّا در مواردي حلم بسيار لازم است:1ـ در علما و دانشمندان صفت حلم بسيار زيبا است. امام علي(ع) فرمود: كمال العلم الحلم و كمال الحلم كثرة الاحتمال و الكظم؛[3] حلم براي علم زيبندگي مي آورد و كمال حلم در صبر و فرو خوردن خشم است.باز فرمود: الحلم زينة العلم؛[4] حلم زينت علم است.2ـ براي كسي كه قدرت بر انتقام دارد.اميرالمؤمنين (ع) فرمود: ليس الحليم من عجز فهجم و اذا قدر انتقم انّما الحيم من اذا قدر عفا و كان الحلم غالباً علي امره؛[5] حليم كسي است كه وقتي قادر بر انتقام گرفتن است بر خود مسلط باشد و انتقام نگيرد.حال اگر كسي بردبار و حليم نباشد، بلكه عجول و بداخلاق و تند و بد زبان باشد اگر بتواند با اصرار و فشار اين صفت را بر خود تحميل كند، مخصوصاً در مواردي كه غضبناك مي شود خود را كنترل كند و به تعبير ديگر حلم را بر خود تحميل كند كم كم داراي صفت حلم مي شود، اين گونه افراد كه حليم نيستند، ولي با زور و فشار حلم را بر خود تحميل مي كند و كم كم صفت حلم در آنان ايجاد مي شود و براي آنان حلم و بردباري عادي مي شود، لذا آن حضرت فرمود: اگر حليم نيستي خود را به حلم وادار كن؛ زيرا كسي كه خود را شبيه به قومي كند كم كم مانند آنان مي شود.[6]امام صادق(ع) نيز فرمود: اذا لم تكن حليماً فتحلّم؛ اگر حليم نيستي خود را به حلم داشتن بزن و حليم جلوه گر كن.در بحث روانشناسي اين مطلب به اثبات رسيده كه شبيه سازي و همر نگ شدن در صفات خوب يا بد تأثير به سزايي دارد. مثلاً اگر كسي چند روز يا چند ماه با يك آدم وسواسي همراه باشد كم كم در روحيات او تأثير منفي مي گذارد و او نيز وسواس مي شود و همين طور در صفات خوب اگر انسان با عالمان يا متواضعان يا عبادت كنندگان يا با زاهدان همنشين شود و با آنان رفت و آمد داشته باشد كم كم او نيز مانند آنان خواهد شد و روحيات آنان در او تأثير خواهد گذاشت.تحلّم از باب تفعّل است كه يكي از معاني باب تفعل به تكلّف و با تحمّل صفتي را در خود ايجاد كردن است.

[1] محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، عنوان 944.[2] همان، عنوان 941.[3] همان، عنوان 944.[4] همان، عنوان 945.[5] همان، عنوان 944.[6] همان، عنوان 940.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.