-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37695 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در خصوص تاريخ تولد و شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) و حضرت رقيه دختر امام حسين(ع) توضيح دهيد.

متأسفانه تاريخ تولد قاسم بن حسن(ع) مشخص نيست.[3] آنچه كه در تاريخ ضبط شده آن است كه او يكي از فرزندان امام حسن(ع) بود.[4] وي صاحب سخن معروف الموت أحلي من العسل است كه شب عاشورا بيان نمود. برخي از مورّخان از او به عنوان نوجوان ياد كرده و برخي سن او را چهارده سال بيان نموده اند[5] برخي ديگر باور دارند كه او در روز عاشورا به سن بلوغ نرسيده بود.[6] وي در روز عاشورا با اجازه امام حسين(ع) به ميدان رفت و در برابر دشمن با شهامت جنگيد و در عاشوراي سال 61 هجري به شهادت رسيد.[7] در زيارت ناحيه از او به عنوان شهيد ياد شده است.[8]

در خصوص تاريخ تولد و تاريخ شهادت حضرت رقيه بايد گفت: مورّخان دربارة وجود دختري براي امام حسين(ع) به نام رقيه اختلاف نظر دارند. برخي از سيره نگاران در هنگام بيان تعداد فرزندان امام حسين(ع) از حضرت رقيه اسم برده اند.[9] البته در برخي از متون از رقيه به عنوان دختر امام حسين(ع) ياد شده؛[10] آنچه در اكثر متون بدان اشاره شده آن است كه دختر سه چهار سالة اباعبدالله(ع) در سفر كربلا همراه اسراي اهل بيت بوده و در شام، شبي پدر را به خواب ديد و پس از بيدار شدن بسيار گريه نمود و پدر را خواست و خبر به يزيد رسيد. به دستور او سر امام حسين(ع) را نزد رقيه بردند و او از ديدن سر پدر ناراحت و رنجور شد و همان روزها در خرابة شام جان داد.[11]

متأسفانه به دليل عدم مشخص بودن وضعيت حضرت رقيه، تاريخ تولد او مشخص نبوده و تاريخ شهادت او در 61 هجري است؛ زيرا اهل بيت امام حسين(ع) در سال 61 هجري وارد شام شدند و در همان روزهاي سكونت آنان در شام حضرت رقيه از دنيا رفته و در همان شهر دفن شده، اكنون بارگاه او در دمشق قرار دارد1[12] و اين بارگاه به نام حضرت رقيه شهرت يافته است.

از بهر ياد بود از اين نهضت بزرگ در شهر دختركي را گذاشتيم2[13]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.