-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37699 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا براي مبارزه با حسين(ع) (دشمن) آب را بر او بست؟ چرا حضرت زينب(ع) طاقت دوري امام حسين(ع) را نداشت؟

حادثة كربلا دو سويه است در يك سوي آن همة خوبي ها ظهور نمود كه پرچمدار و طلايه دار آن امام حسين(ع) و ياران او بودند. در سوي ديگر همة بدي ها ظهور نمود كه پرچمدار آن يزيد و يزيديان بودند.

دشمن براي تسليم شدن و شكست امام حسين(ع) از همة اهرمها و سياست هاي غير مشروع بهره گرفت كه يكي از آن ها آب بستن بر روي امام حسين(ع) و ياران او بود. دشمن مي دانست كه آب در ـ در هواي گرم كربلاـ نقش بنيادي در تجديد قوا، بهداشت و زندگي به ويژه اهل بيست امام و كودكان دارد از اين رو با محاصرة فرات، ميان امام و آب فاصله انداخت تا هم زودتر امام(ع) تسليم شود و هم از خاندان رسالت انتقام بگيرند.

دشمن با بستن آب، خباثت و ظلم خويش را به نمايش گذاشت، زيرا منع آب از كودكان و غير نظاميان در همة اديان و مذاهب، غير قانوني و عملي غير انساني است.

در خصوص علاقة حضرت زينب به امام حسين(ع) بايد گفت. علاقة خواهر به برادر امري طبيعي است،از اين رو اگر عوامل و موانعي به وجود نيايد، عملاً خواهر برادر را دوست دارد. علاقه حضرت زينب(س) به امام حسين(ع) بر اساس علاقه و عاطفه اي است كه بين برادر و خواهر وجود دارد. مضافاً بر اين كه انسان هاي كامل همان گونه كه از نظر كمالات ديگر مانند تقوا، علم و شجاعت در مرحلة بالايي قرار دارند، از نظر انسانيت و عاطفه نيز در مرحلة بالايي قرار داشته و داراي عاطفه و محبت بيشتري هستند. حضرت زينب(س) از نظر كمالات انساني در مرحله اي بالا قرار داشت، از اين رو به برادرش امام حسين(ع) علاقه زيادي داشت؛ زيرا انساني كامل بود. از سوي ديگر علاقة حضرت زينب(س) به امام حسين(ع) ريشه در ولايت مداري او داشت. حضرت زينب(س) امام حسين(ع) را رهبر و امام خويش مي دانست؛ در نتيجه او را دوست مي داشت.

حضرت زينب(س) از كودكي همراه امام حسين(ع) بود و به ايشان شديداً علاقه داشت. همان گونه كه امام حضرت زينب(س) را دوست داشت. شايد شكل گيري حادثه عاشورا در افزايش محبس امام حسين(ع) به حضرت زينب(س) و محبت زينب(س) به امام حسين(ع) تأثير گذار بود، زيرا حضرت زينب(س) در پاسداري و صيانت و رهبري انقلاب امام نقش بنيادي داشت. نقش زينب(س) موجب شده بود كه امام علاقه زيادي به او داشته باشد.

از سوي ديگر تكليف گرايي و دين مداري امام موجب شد حضرت زينب(س) به برادرش بيشتر علاقه داشته باشد؛ زيرا امام براي پاسداري از دين و حفظ سنت ها و ارزش هاي اسلامي قيام نمود، از اين رو دين مداران و عدالت خواهان امام را دوست دارند. حضرت زينب(س) به عنوان انسان دين مدار امام حسين(ع) را دوست داشت. بر اين اساس حضرت زينب(س) هنگام ازدواج با شوهرش شرط نمود كه بايد در كربلا حضور يابد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.