-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37702 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا ائمه خبر از عمل آيندة قاتل شان ميدادند؟ (مانند خبر حضرت علي (ع) از عمل ابن ملجم)؟

يكي از ويژگيهاي امامان معصوم (ع) كه آنان را با بقيه مردم كاملاً متمايز ميسازد، علم گستردة آنان است. ائمه (ع) به واسطة ارتباط با جهان غيب، از گذشته و آينده و حال خبر ميدهند و به اصطلاح داراي علم غيب و علم لدني خدادادي هستند.

امير مؤمنان (ع) فرمود: در سينهام علومي پنهان است كه اگر براي شما آشكار سازم، همانند ريسماني كه در چاه عميق حركت ميكند، به اضطراب خواهيد افتاد.

امام كاظم (ع) فرمود: علوم ما سه قسم است: گذشته، آينده و حادث. علوم گذشته براي ما تفسير شده، علوم آينده براي ما نوشته شده، و علوم حادث و تازه در قلب و گوش ما القامي شود. اين نوع از علوم افضل علوم ما است.

حضرت باقر (ع) فرمود: خداوند دو گونه علم دارد: علمي كه جز او كسي نمي داند، و علمي كه به فرشتگان و پيامبران تعليم فرموده است. علومي كه خداوند به فرشتگان و پيامبران تعليم نموده، ما هم آن علوم را ميدانيم.

امام صادق (ع) فرمود: هر امامي كه نداند چه به سرش ميآيد (از خير و شر و بلا وعافيت) و به سوي چه ميرود (از مرگ و شهادت) او حجت خدا بر خلق نيست.

ائمه اطهار (ع) براي اين كه خود را معرفي نمايند و حجت را برمردم در تمام كنند، گاهي كه مصلحت ميدانستند، از علم لدني استفاده ميكردند و از گذشته يا آينده خبر ميدادند و يا از امور پنهاني پرده بر ميداشتند. خبر دادن از قاتل نيز يكي از اين موارد است. با اين خبر دو چيز معلوم ميشد؛ يكي آگاهي امام از واقعهاي كه بر مردم پنهان است و ديگر پستي و رذالت جنايت كار. البته خبر دادن از قاتل در بين همه مردم و در يك انجمن عمومي انجام نميگرفت، بلكه براي افراد خاصي و و مورد اعتماد بودند، بيان ميشد. در عين حال ميان مردم و در امور زندگي، مانند يك فرد عادي علم ميكردند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.