-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37703 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:254

بخت النصر كيست؟ با توجه به آية 4 سورة اسراء مقصود از 2 بار خون ريزي چيست؟ اين كه گفته اند: يكبار به قتل اشعيا و مخالفت ارميا و بار ديگر به قتل زكريا و يحيي(ع) بود، آيا صحيح است؟ اصل مطلب چيست؟

بخت النّصر پادشاهي نيرومند و صاحب شوكت و يكي از جبابرة عهد خود به شمار مي رفت كه در بابل پادشاهي حكومت ميكرد. آنطور كه در قصص انبياء داستان او آمده، او در عصر ارميا و دانيال پيغمبر زندگي ميكرد، بسيار قوي و تنومند بود و نخستين شخصي است كه بر بني اسرائيل هجوم آورد و بيت المقدس را ويران كرد. تا دوازده سالگي در حالي كه سرش مو نداشت و از يك پا لنگ شده بود، براي مادرش هيزم كشي و كار ميكرد. تا اين كه به پادشاهي و حكومت رسيد و وقتي بر بني اسرائيل سلطه يافت، هفتاد هزار نفر را كشت. مسجد اقصي را خراب كرد و تمام تورات را نابود نمود و سوزانيد و تمام اموال كشته گان را به يغما و به بابل برد. يك روز بخت النّصر حضرت دانيال را خواست و گفت: من خوابي ديده ام آن را تعبير كن. گفت: خواب ديدم كه نزدباني را ميخ زده ام. دانيال گفت: تو هفت سال و هفت ماه و هفت روز و هفت ساعت مسخ مي شوي و از نوعي به نوع ديگر در مي آيي. برخي نوشته اند كه به صورت ميمون در آمد. و بعد از اين مدّت روزي به شكل آدمي در آمد و بعد ها به قتل رسيد. خلاصه او از جبارترين و ستمكارترين مردم دنيا بود.[16] شما جهت اطلاع بيشتر مي توانيد به كتاب قصص انبيا جلد دوّم ذيل داستان حضرت دانيال نبي، مراجعه و از زندگي بخت النّصر آگاهي و اطلاعات بيشتري پيدا كنيد.

اما با توجه به آيه چهارم سورة اسراء و اين كه مقصود از 2 بار خونريزي چيست؟ با مراجعة به تفاسير خصوصاً تفيسرالميزان، مرحوم علامه طباطبايي مي آورند كه: اين كه دو نوبت طغيان و افساد بني اسرائيل كدام است؟ روايات در آن اختلاف عجيبي دارند، آن قدر عجيب است كه از انسان سلب اطمينان ميشود و به همين جهت، مرحوم علامه از ايراد آنها صرف نظر ميكند. اما دو حادثه را مرحوم علامه نقل ميكند و ميفرمايد: بعيد نيست كه اين دو حادثه مورد نظر آيات مورد بحث باشد؛ زيرا بقيه حوادثي كه تاريخ براي بني اسرائيل نشان ميدهد طوري نبوده كه به كلّي آنان را از بين برده و استقلال و مملكتشان را از ايشان گرفته باشد، به خلاف داستان بخت النّصر كه همة آنان و آقايي و استقلالشان را تا زمان كورش كبير به كلّي از بين برد. آنگاه كورش بعد از مدّتي همه آنها را جمع شان نموده و سر و صورتي به زندگي شان داد. بار ديگر روميان بر آنان دست يافتند و قوت و شوكت شان را گرفتند و ديگر تا زمان اسلام نتوانستند قد علم كنند. اما دو حادثه اي كه از تاريخ يهود بر مي آيد اين است كه اوّل كسي كه از ناحية خدا مبعوث شد كه بيت المقدّس را ويران كند، بخت النّصر بود كه در اين نوبت هفتاد سال به صورت خرابه افتاده بود، و آنكس كه در نوبت دومّ بيت المقدس را ويران كرد، قيصر روم اسپيانوس بود كه تقريباً يك قرن قبل از ميلاد ميزيسته و از وزير خود، طوطور را روانه كرد تا مسجد را خراب و مردمش را ذليل ساخته و آنها را گوشمالي دهند. بعد ميفرمايد: بعيد نيست كه اين دو حادثه مورد نظر آية شريفه [آيات] مورد بحث باشد. مرحوم علّامه (ره) علاوه بر حوادثي كه در ذيل آية شريفه مورد سؤال، مطرح شده، روايتي را از تفسير برهان از ابن قولويّه نقل ميكند كه امام صادق(ع) در ذيل آيه شريف چهارم سورة اسراء فرمود :[آن دوبار خونريزي] يكي كشته شدن حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ديگري ضربت به حسن بن علي(ع) است و در تفسير آيه شريفه ولتلنّ علوّاً كبيراً فرموده است: مقصود كشتن حسين بن علي(ع) ميباشد.[17] شما مي توانيد در اين خصوص به تفاسير الميزان و نمونه و ... مراجعه فرماييد. تا احتمالات متعدّد آن را ملاحظه نماييد. والله العالم.

[16]عمادالدين حسيني اصفهاني، قصص انبياء، ج 2، ص 702 - 707 با اقتباس وتلخيص و تفسير نمونه،ج 12، ص 28 و ترجمة تفسير الميزان، ج 13، ص 75 - 77 باتلخيص.

[17]ترجمةتفسير الميزان، ج 13، ص 73 - 77 با اقتباس و تلخيص.



مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.