-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37745 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا ممكن است اين جمله حضرت فاطمه(س) كه فرمود: زن وقتي در كنج خانه خود نشسته، به خداوند از همه حال ديگر نزديك تر است بد نقل شده باشد، با توجه به اين كه بعضي از اين گونه جملات وسيله اي براي تخطئه خانمهاي كارمند و شاغل مي گردند؟

از اين كه با واحد ما ارتباط برقرار كرده ايد خوشحاليم. پيشنهاد شما در خصوص استفاده از اينترنت براي بحث و گفتگو دربارة مسائل ديني و فرهنگي، خوب و پسنديده است كه اميدواريم با تلاش هاي نهاد هاي حوزه دراين زمينه به زودي جامة عمل به خود بپوشد.

اما در مورد پيشنهاد دومتان مبني بر ارائة نظرها و تفسيرهاي مختلف دربارة يك موضوع بايد بگوييم كه اين كار تا حدودي در نرم افزارهاي علوم اسلامي انجام شده است، مثلاً انواع تفاسير قرآن را در يك CD جمع آوري كرده و در اختيار عموم قرار داده اند. اما قبول كنيد كه اين كار در مورد تمامي روايات وا حاديث مشكل است و نياز به تحقيقات و مطالعات فراواني دارد كه در افق هاي نزديك نبايد طلوع آن را اميد داشت. البته امري است كه حداقل بايد در مورد موضوعات اساسي ديني انجام بگيرد. ما نيز اميدواريم كه اين كار بزرگ هر چه سريع تر انجام پذيرد.

در مورد سؤالي كه مطرح كرده ايد، اوّلاً ملاك اسلامي بودن يا نبودن يك كار توسط متعصبين و مغرضان معيّن نگرديده و نمي گردد.

هميشه در هر كاري، عده اي هستند كه با وجود ادّعاي زياد، كمتر از اصل و ريشه با كار آشنا هستند. اطلاعات اين دسته نوعاً اطلاعاتي است تجربي، كه از استاد خود ياد گرفته يا در طول كار با آن آشنا شده اند. اين اطلاعات سطحي اغلب نگرش هاي سطحي را به دنبال دارد.

طرفداري جاهلانه يا ادعاي متعصبانه فقط در امور ديني وجود ندارد، بلكه تقريباً در همة صنف ها و شغل ها به چشم ميخورد. صد البته هر عاقلي ميداند كه سخنان اين گونه افراد از آن جا كه مبتني بر منطق صحيح و پشتوانه اي علمي نيست، چندان قابل اهميت نيست و اگر هم به فرض باشد، در يك نگاه علمي، جايگاه و پايگاهي ندارد. از طرفي اين تعصبات ربطي به اصل دين يا كار آيي حوزه هاي علميه ندارد و تا اين نوع حركت ها و حرف ها از جامعة ما رخت بر بندد و سطح فرهنگ ديني كمي بالاتر برود، مدتي طول خواهد كشيد.

در مورد مطلبي كه نوشته ايد!

اصولاً در مورد يك موضوع (مثل كار كردن زن در اجتماع، حقوق زن و ...) وقتي مي خواهيم از نگرشي سخن بگوييم، بايد به سراغ چارچوب هاي ارزشي و تعريفي خود بازگرديم، مثلاً بايد ببينيم از نگاه دين، زن چه تعريف، وظايف و حقوقي دارد و چه جايگاهي در روابط فردي و اجتماعي دارد؟ به همين منظور بايد تمامي منابعي را كه به نوعي به موضوع زن مربوط ميشود، جمع آوري كرد، صحيح و سقيم آن را از هم جدا نمود و با توجه به تعاريفي كه دين از انسان و زن ارائه كرده، به بررسي موضوعات جزئي تر پرداخت. نه اين كه با استناد به يك روايت، موضوعي جزئي را اثبات يا نفي كرد. مسلّم است كه اسلام نقش مادري و همسري را براي زن، ارجمند ترين نقش ها شمرده و تا آن جا كه امكان دارد، تلاش كرده است بنيان خانواده را بر محوريت نقش زن بنا كند. شايد بتوان گفت چنانكه صحت صدور اين روايت را بپذيريم، احتمالاً مراد حضرت آن بوده است كه زن اگر امري لازم تر از نقش و فعاليتهاي مادري ندارد، محيط خانه را ترك نكند.

اما اين سخن هرگز بدان معنا نيست كه اسلام زن را موجودي خانه نشين و محصور خواسته است، زيرا چنان كه اشاره كرده ايد، زنان در صدر اسلام در بعضي جنگ ها به كمك رساني به مسلمانان مي پرداختند و در بيعت و نماز جماعت و ... شركت داشتند.

بارزترين نمونة حضور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني زن در جامعه، در كاروان عاشورا و حماسة حضرت زينب(س) تجلي كرده است. در دوران معاصر نيز امامخميني با قاطعيت تمام از حضور زن در تمامي عرصه هاي اجتماع دفاع مي كردند، ولي در عين حال نقش مادري را مهم ترين نقش مي دانستند.

متأسفانه تندروي ها در اين زمينه چه از سوي افراد متدين و چه توسط خانم هايي كه فعاليت در خارج از منزل را با آزادي زنان براي انجام هر كاري و به هر قيمتي اشتباه گرفته اند، سبب تعارض ميان دو طيف جامعه و دو انديشة متفاوت شده، از اين رهگذر هر دو (هم مباني اصيل اسلامي و هم شخصيت زنان) دچار آسيب هاي جدي شده است. اميدواريم روزي سطح فرهنگ در جامعه به قدري رشد كند كه هيچ كس از حدود خويش تخطي نكند و شاهد اين فضاي آلوده در كشور خود نباشيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.