-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37751 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ده قسمت از خطبه پيامبر در غدير خم را ذكر كنيد.

1 - اي مردم: دانشي نيست مگر آن كه خداوند آن را در سينه من به وديعت نهاده است. هر آن چه را كه او به من آموزش داد، به علي عليهالسلام آموختم كه او پيشواي پرهيزگاران است.

2 - اي مردم: در قرآن تدبر نماييد و آيات را دريابيد و به محكمات قرآن بنگريد و از متشابهات آن دوري جوييد. پس قسم به خدا، هيچ كس بعد از من قرآن را براي شما تفسير نخواهد كرد، مگر همين شخص (علي عليهالسلام) كه من دست او را گرفته و او را روي دست بلند كردهام.

3 - اي مردم: علي از طرف خدا بر شما امام است و هرگز خداوند توبه كسي را كه ولايت او را انكار نمايد، قبول نخواهد كرد.

4 - اي مردم: علي و اولاد پاك من، ثقل اصغر و قرآن: نقل اكبر است. اين دو از يكديگر جدا نخواهند شد تا كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.

5 - هيچ آيهاي در قرآن در مورد رضاي پروردگار نازل نشد مگر درباره عليعليهالسلام بود و خداوند مؤمنان را مخاطب قرار نداد مگر اين كه به او ابتدا نمود. در قرآن آيهاي در مدح و ستايش وارد نشد مگر درباره او است.

6 - شيطان آدم را از بهشت به واسطه حسادتي كه بر او برد، بيرون كرد. پس شما بر علي حسد نبريد كه اعمالتان ضايع ميگردد و قدم هايتان ميلغزد.7 - اي مردم: نور الهي در من است و بعد از من در علي و بعد از علي در اولاد او تا قائم مهدي كه ظهور ميكند و حق خدا و حق ما اهل بيت را ميگيرد.

8 - اي مردم: هيچ قريهاي را خداوند هلاك نكرده مگر به سبب تكذيب و عدههاي الهي.

9 - اي مردم: به زيارت خانه خدا رويد كه هيچ خانداني وارد مكه نشد، مگر آن كه مستغني شد و هيچ خانداني سرپيچي نكرد، مگر آن كه فقير گرديد.

10 - اي مردم: آن چه را كه از حلال و حرام براي شما بيان نمودم، از آن بر نخواهم گشت و تبديل نخواهم نمود.

سيد محمد تقي نقوي، شرح و تفسير خطبه پيامبر اكرم در غدير خم، با تلخيص و اقتباس.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.