-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا بارگاه ائمه معصومين را به طلا مزين ميكنند؟ آيا ائمه با اين كار موافق هستند؟ آيا اين كار اسراف نيست، در حالي كه ائمه تمام زندگي خود را وقف مستضعفان و فقرا ميكردند؟

از اين كه در شما دغدغه مسائل ديني و پرسشهاي متفاوت وجود دارد بسيار خرسنديم، و اين نشان دهنده رشد فكري شما ميباشد.

مطالعات ديني در بالا رفتن سطح تفكر، بسيار مؤثر است و باعث ارتقاي آگاهيهاي ديني و شناخت ابعاد مختلف دين و شبهات ميشود و شبهاتي را كه باقي ميماند، ميتوان با رجوع به افراد مطلع و پرسش از آنها حل نمود. از توجه شما به مقوله اسراف متشكريم ولي چون نامهها تايپ (حروفچيني) كامپيوتري ميشود و با دستگاه چاپگر هم نميتوان دو رو زد، كار بدين صورت انجام ميپذيرد. در مورد مختصر بودن جوابها، علت زيادي سؤالهاي وارده به اين مركز و محدود بودن امكانات كه سعي ميشود جوابها در عين اختصار، كامل باشند. حال به تعدادي از سؤالهاي شما پاسخ داده ميشود.

دو مسئله مطرح ميباشد؛ مسئله اول: استفاده از طلا بدين معنا كه انگشتر يا زنجير طلا به گردن انداختن بر مردان حرام ميباشد، لكن نگهداري طلا، به عنوان سرمايه يا هر جهت ديگري اشكال ندارد. در مورد طلاكاري بارگاه معصومينعليهمالسلام بايد گفت: دليل قطعي نداريم كه يقيناً ائمه با اين كار موافق هستند، لكن دليلي قطعي بر حرمت و يا لااقل عدم رضايت آن بزرگواران نيز نداريم. از سوي ديگر چون اين بزرگواران امامان معصوم و پيشوايان ديني ما هستند، حفظ قبور آنها و ساختن اماكن با عظمت و شكوهمند براي مزارشان و استفاده زائران و پاكيزه نگاه داشتن كه نشانه احترام به آنها و تقدس است، بر ما لازم است.

از قديم مرسوم بوده كه بر قبور امامان معصوم گنبد و بارگاهي احداث كرده و آن را از داخل و خارج زينت ميكردند كه از معماريهاي سنتي ايراني اسلامي ميباشد. هر جا چنين سمبلهايي باشد، براي غير مسلمانان باعث جلب توجه آنها و روي آوردن به تحقيق در مورد مزارها، در نهايت شناخت بيشتر امامان ميشود. اين جلب توجه، گرچه در قدم اول با تزئين بارگاه شايد چندان مطلوب نباشد، اما نتايج خوبي ميتواند داشته باشد. البته در كنار اينها به محرومان و مستضعفان جامعه رسيدگي شود و آنها فراموش نشوند، ولي اين كار منافاتي با تزيين قبور معصومان و آينهكاري و رسيدگي به آنها ندارد. از سوي ديگر موقوفات و نذورات مردمي مربوط به اين اماكن متبركه را نميتوان در راه ديگري صرف نمود و فقط بايد صرف آباداني اين اماكن مقدسه شود. بعضاً ميتواند به عنوان سرمايه و ذخاير محفوظ بماند، يعني طلا و جواهرات و چيزهاي ديگر زياد از بين نميرود، بلكه بسياري از آنها محفوظ ميماند.

به هر حال مسائلي كه در اين خصوص مطرح شد، احتمالاتي است كه ممكن است از سوي طرفداران اين عمل مطرح شود. اين مسأله ممكن است ادله ديگري نيز داشته باشد كه بايد از متوليان اين كار سئوال كرد، اما به هر حال در تزاحم اين دو مسأله كه يكي تجليل از قبور ائمهعليهمالسلام است، آن هم در عصري كه وهابيت قبور ائمه را ويران ميكنند و ما بايد در قبال اين مظلوميت هر چه ميتوانيم در جهت احترام و تعظيم اين قبور كوشا باشيم و از طرف ديگر اسراف و وجود مستمندان فراوان در جامعه، انتخاب بسيار دشوار است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.