-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37840 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مذهب سني چگونه به وجود آمد؟

مذهب سني بعد از رحلت پيامبر(ص) و با يك حركت سياسي و ماجراي غم انگيز سقيفه شكل گرفت. درحالي كه هنوز جسد مطهر رسول اكرم(ص) دفن نشده بودو اهل بيت و عده اي از صحابه سرگرم تجهيز آن حضرت بودند، عده اي با شتاب و بدون مشورت با خاندان پيامبر به عنوان خير خواهي براي مسلمانان، خليفه معيّن نمودند و علي(ع) و يارانش را در برابر كاري انجام شده قرار دادند. در اين زمان اقليتي كه هوادار امام علي(ع) بودند، مانند عباس و زبير و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، در مقام انتقاد برآمده و به خلافت انتخابي و كارگردانان آن اعتراض نمودند، كه به عنوان شيعه علي شناخته شدند و اكثريت كه به رأي سقيفه تن داده و به آن رضايت دادند، بعداً به اهل سنت معروف گرديدند.

بنابراين مي توان گفت: همزمان با برگزاري همايش سقيفه، مذهب اهل سنت شكل پيدا كرد. البته به تحقيق معلوم نيست كه اصطلاح اهل سنت از چه تاريخ پيدا شد، ولي به طور يقين اين مذهب و اين اصطلاح در عهد خلافت متوكل عباسي رواج و هويت پيدا كرده بود و متوكل را محيي السنّه [= زنده كنندة سنت] بودند.

مذهب اهل سنت در قرن سوم هجري در پرتو ظهور متكلمين و فقها و محدثين بزرگ و تأليف صحاح و سنن و مسايند عمده و به اتكاي دولت هاي به خصوص خلفاي عباسي به كمال رواج و اشتهار رسيد. در عهد حكومت عباسيان نام علويه (دوستداران علي(ع)) و عثمانيه (هواداران عثمان) نسخ گرديد. علويه به نام پيشين خود يعني شيعه و ديگران اهل السنه ناميده شدند و اين دو نام پس از آن ادامه يافت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.