-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38002 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر مداحي در مدح امام حسين و پيامبران الهي خود را سگ خطاب كند، كار درستي ميكند، حال آن كه امام حسين(ع) انسان پاك ميخواهد، نه نجس؟!

موقعيت و مقام وجودي معصوم، برتر و غير قابل توصيف است، به همين دليل بعضي از افراد با مقايسه مقام و منزلت خود با پيامبر عظيم الشأن اسلام و ائمه اطهار (ع) به تمثيلات و توصيفاتي رو ميآورند تا بيشتر عظمت معصومان آشكار شود.

در چنين حالتي، انسان خود را حقير و كوچك ديده و خويش را به حيوان تشبيه ميكند. حال اين كار صحيح است يا نه، دقت بسياري ميطلبد. در عين حال لزومي ندارد انسان در مقام قياس با اولياي الهي، خود را از منزلت انساني و شرافتي كه دارد، خارج كرده، به حيواني تشبيه كند كه نجس است و ممكن است معصومين به چنين كاري راضي نباشند كه شيعه خود را سگ بنامد.

انسان شرافت دارد و از آن ميان، مسلمان از موقعيت ويژه برخوردار است. از همه بالاتر شيعه و شخص با ايمان نزد خدا جايگاه ممتازي دارد، تا آن جا كه عالمان اسلام مانند انبياي بني اسرائيل و يا برتر از ايشانند ممكن است مقام و موقعيت عزاداري با چنين توصيفاتي وهن و سست شود.

آنان كه به فكر خوردهگيري و اشكال تراشي در مورد مذهب شيعه هستند، ميتوانند اين مسئله را بهانه تبليغاتي قرار دهند.

بنابراين، اين مسئله موجب توهين و سستي مذهب شيعه ميشود.

البته گفتن اين مسئله به معناي اين نيست كه انسان، سگ باشد و بدن او مانند سگ نجس باشد و حكم نجاست را داشته باشد، بلكه غالباً منظورشان وفاداري اين حيوان است و از اين طريق درصدد اثبات وفاداري خود هستند، اگر چه از الفاظ و كلمات نامطلوب استفاده ميكنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.