-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38004 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جايگاه شيعه و سني نزد خداوند به چه شكلي است؟

هر كس از روي دليل و برهاني كه براي او يقين يا اطمينانآور باشد، به عقيدهاي معتقد باشد و احتمال خلاف ندهد، به طوري كه اگر خدا از او پرسد: چرا اين عقيده را داري، بتواند جواب قانع كنندهاي بدهد، از طرفي در اعمال و رفتار خود ظالم نباشد و حق ديگران را پايمان نكند و نزد خدا با تقوا حساب شود، چنين فردي نزد خدا مأجور است، يا لااقل معذب نخواهد بود. بنابراين هر فرد بايد در دو حوزه پاسخگو باشد:

1 - در حوزه اعتقاد و ايمان

2 - در حوزه عمل و كردار.

انسان بايد در اين دو حوزه بتواند حجت و دليل قانع كننده داشته باشد تا هم براي وجدان خودش و هم براي پاسخگويي نزد خدا جوابگو باشد. بديهي است كوتاهي كردن در تحقيق اعتقادات صحيح و يا انكار آنها و يا عمل نكردن طبق دين الهي و دستورهاي شرع اسلام نزد خدا پذيرفته نيست و در روز قيامت باعث عذاب ميشود. كساني از اهل سنت كه بدون تحقيق يا با كوتاهي در تحقيق، نسبت به ولايت و جانشيني اميرالمؤمنين(ع) مسيري غير شيعه را ميپيمايند، براساس روايات، اعمال آنان پذيرفته نيست و نزد خدا مقرّب نيستند.

اخطب خوارزمي در كتاب مناقب و ابن حجر در كتاب لسان الميزان از رسول اكرم(ص) روايت كردهاند: يا علي! اگر بندهاي بندگي خدا را بنمايد، مثل آنچه نوح بود و براي او مثل كوه اُحد طلا باشد و در راه خدا انفاق نمايد و عمرش طولاني شود تا هزار حج پياده به جا آورد و سپس بين صفا و مروه مظلومانه كشته شود، اما ولايت تو را نداشته باشد، بوي بهشت را استشمام نخواهد كرد و داخل بهشت نخواهد شد.(1)

بنابراين ولايت اميرالمؤمنين(ع) و ائمه اطهار(ع) بر همگان واجب و ضروري است و بدون آن اعمال مقبول درگاه خدا نيست.

از آن جا كه معيار پاسخگويي بنابر اختصار است، در صورت ابهام يا ناكافي بودن پاسخها در مكاتبه بعد با تعيين و شماره نامه و سؤال توضيح بيشتر آن، ميتوانيد پاسخ صريح و مفصل دريافت نماييد.

پينوشتها:

1 - آيت الله صافي، امامت و مهدويت، ص 130 (پاورقي).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.