-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38067 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

امام زادههاي مدفون در قم را با اسما و اماكن آن هانام ببريد.1 - حضرت فاطمه معصومه، دختر امام موسي كاظم(ع) كه حرم مطهر و مرقد منور اين بانوي صاحب كرامت در شهر مقدس قم، مشهورتر از هر مكان ديگر است.

2 - ام احمد، دختر موسي مبرقع و نوه امام جواد(ع).

3 - ميمونه، دختر موسي مبرقع و نوه امام جواد(ع).

4 - سيد ابوالحسن حسين بن حسين از نوادگان امام صادق(ع).

5 - حمزة بن احمد از نوادگان امام زين العابدين(ع).

6 - 12 - فرزندان و نوهها و برادران حمزة بن احمد. همه اين يازده تن در حرم مطهر حضرت معصومه(س)مدفونند.

13 - علي بن جعفر(ع) مدفون در آخر خيابان چهار مردان، معروف به درب بهشت كه فعلاً به گلزار شهدا معروف است.

14 - علي بن حسن از نوادگان امام صادق(ع).

15 - محمد بن موسي از نوادگان امام موسي كاظم(ع). اين دو بزرگوار در بقعه علي بن جعفر (درب بهشت) مدفونند.

16 - ابراهيم بن احمد، معروف به امامزاده ابراهيم، نوه امام موسي كاظم(ع).

17 - احمد بن محمد از نوادگان امام سجاد(ع). اين دو تن در نزديكي بقعه علي بن جعفر (درب بهشت) مدفونند.

18 - شاه احمد بن قاسم بن احمد بن علي بن امام جعفر صادق(ع).

19 - فاطمه دختر قاسم بن احمد بن علي بن امام صادق(ع)، مدفن اين دو در (دروازه قلعه) نزديك درب بهشت است.

20 - سلطان محمد شريف از نوادگان امام چهارم(ع)، مدفون در محله سلطان محمد در خيابان چهارمردان.

21 - امام زاده ناصر الدين از نوادگان امام حسن(ع)، مدفون در مقابل درب ورودي مسجد امام حسن عسگري(ع) مسجد امام.

22 - امام زاده حمزة بن امام موسي كاظم(ع) (حمزة بن حسين) از نوادگان امام موسي كاظم(ع) مدفون در خيابان آذر نزديك ميدان كهنه.

23 - امام زاده احمد بن اسحاق، از نوادگان امام كاظم(ع)، مدفون در طرف جنوبي مرقد شاه زاده حمزة.

24 - امام زاده موسي مبرقع فرزند امام جواد(ع) مدفون در خيابان آذر، محله چهل اختران.

25 - احمد بن محمد، نوه موسي مبقع، مدفون در مقبره موسي مبرقع.

26 - محمد بن موسي مبرقع.

27 - احمد بن موسي مبرقع.

28 - فاطمه دختر علي بن محمد.

29 - ام سلمه، دختر علي بن محمد.

30 - ام كلثوم، دختر علي بن محمد.

31 - بريهه، دختر علي بن محمد.

32 - ام حبيب، دختر احمد بن موسي مبرقع.

33 - ام محمد، دختر احمد بن موسي مبرقع.

34 - زينب، دختر موسي مبرقع.

35 - يحيي بن احمد.

36 - محمد بن موسي.

37 - عبداللَّه بن موسي.

- همه اين بزرگان (27 - 37) از نوادگان امام جواد(ع) هستند و در بقعه چهل اختران واقع در خيابان آذر مدفونند.

38 - ابوجعفر بن يحيي، از نوادگان امام علي النقي(ع) مدفون در بقعه چهل اختران.

39 - فخر الدين بن يحيي از نوادگان امام علي النقي(ع) مدفون در بقعه چهل اختران.

40 - شاهزاده زيد بن علي از نوادگان امام زين العابدين(ع) مدفون در ضلع غربي صحن چهل اختران.

41 - امام زاده اسماعيل بن عبداللَّه (سيد سربخش) از نوادگان امام صادق(ع) مدفون در خيابان آذر، روبه روي چهل اختران.

42 - شاه سيد علي بن احمد از نوادگان امام علي(ع) مدفون در خيابان شاه سيد علي (خيابان باجك، بلوار 15 خرداد، خيابان شاه سيد علي).

43 - شاه زاده ابواحمد محمد بن عبداللَّه از نوادگان امام علي(ع)، مدفون در نزديكي بقعه شاه سيد علي.

44 - حسين بن علي.

45 - محسن بن حسين.

46 - حسن بن حسين.

47 - محمد بن حسين، اين چهار امام زاده در بقعه چهار امام زاده (امام زاده ملا آقا بابا) در آخر خيابان باجك، بلوار 15 خرداد مدفونند.

48 - احمد بن ابي الخير از نوادگان امام سجاد(ع).

49 - علي الحارث فرزند احمد بن ابي الخير، اين دو در خيابان خاكفرج مدفونند.

50 - محمد بن عبداللَّه.

51 - سيده صفورا، از نوادگان امام علي(ع)، اين دو در خاكفرج نزديكي بقعه احمد بن ابي الخير مدفونند.

52 - شاه زاده ابراهيم (محمد بن حسن).

53 - ابواسماعيل فرزند شاه زاده ابراهيم، اين دو در خيابان شاه ابراهيممدفونند.

54 - شاه جعفر موسوي از نوادگان امام كاظم(ع)، در خيابان شاه ابراهيم مدفون است.

55 - شاه جعفر موسوي از نوادگان امام كاظم(ع) مدفون در جاده كاشان نزديك قبرستان بقيع.

56 - شاه جمال (جمال الدين محمد بن علي) از نوادگان امام چهارم، مدفون در جاده اراك.

57 - امام زاده سيد عبداللَّه (قلعه صدري) از نوادگان امام چهارم، مدفون در آخر خيابان نيروگاه.

58 - امام زاده سيد معصوم از نوادگان امام چهارم، مدفون در انتهاي نيروگاه.

59 - امام زاده علي موسي الرضا مدفون در مقابل بيمارستان نكويي. (1)

پي نوشتها:

1 - محمد مهدي فقيه محمدي جلالي گيلاني (بحر العلوم)؛ دائره المعارف مفصل بقاع متبركه (انوار پراكنده) ج 1، ص 593 - 599.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.