-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

شمشير علي(ع) از كجا آمده است؟

ذولفقار نام شمسير معروفي است كه پيامبر اسلام(ص) در غزوه بدر به غنيمت گرفت و اين شمشير متعلق به يكي از كفار به نام عاص بن منبه بود كه در غزوه بدر به قتل رسيد.(1)

برخي ديگر عقيده دارند كه ذوالفقار متعلق به ابن الحجاج است كه در جنگ بدر كشته شد و پيامبر(ص) آن را براي خويش برگزيد(2) و سپس پيامبر(ص) ذوالفقار را در جنگ احد به علي بن ابيطالب(ع) عطا نمود.(3) عبارت لافتي إلي علي لا سيف الا ذوالفقار از آن به بعد شهرت يافت.(4) امام صادق(ع) فرمود:

آن شمشير را از آن جهت ذوالفقار ميگفتند كه در طول آن گرههايي مانند فقرات كمر بود.(5) در ازاي ذوالفقار هفت وجب، و پهناي آن يك وجب بود.(6)

از ابن عباس نقل شده است كه اين شمشير را حجاج بن علاط به پيامبر(ص) هديه نمود.(7)

از علي(ع) نقل شده است كه جبريل بر پيامبر نازل شد و گفت: اي محمد! در يمن بتي است از سنگ كه آن را در قاب آهن نشاندهاند. كسي بفرست آن آهن را بياورد، حضرت مرا فرستاد آن آهن را آوردم و دو شمشير از آن ساختم: ذوالفقار و مخذوم. حضرت ذوالفقار را به من داد و مخذوم را خود انتخاب نمود و بعد از رحلت پيامبر مخذوم نيز به من منتقل شد.(8)

پي نوشتها:

1 - سيره ابن هشام، ج 3، ص 111؛ دائرة المعارف فارسي، ج 1، ص 1040؛ لغت نامه دهخدا، ج 7، ص 10157.

2 - لغت نامه دهخدا، ج 7، ص 10152.

3 - همان؛ سيره ابن هشام، ج 3، ص 111.

4 - دائره المعارف فارسي، ج 1، ص 1040.

5 - معارف و معاريف، ج 5، ص 557.

6 - بحار الانوار، ج 26، ص 211.

7 - كنز العمال، ج 10، ص 630، ح 30326.

8 - معارف و معاريف، ج 5، ص 557.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.