-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38217 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا درست است كه نبايد در مصائب امامان(ع) اشك بريزيم يا عزاداري كنيم به اين عنوان كه عزاداري و گريه براي امامان فايده اي ندارد و بايد انسان خود را با اهداف امام حسين (ع) همساز كند و گريه و عزاداري براي امام حسين(ع) و بقية ائمه كاري بيهوده است؟!

عزاداري و سوگواري امري است عمومي و انساني كه ميان تمام اقوام و ملل وجود داشته و دارد. هر فرد يا گروهي جهت تسلّي و آرامش روحي و التيام ناراحتي هاي رواني در برابر مصايب و حوادث حانسوز و دردناك، مراسم و آداب ويژه اي برگزار مي كند گرچه در نحوة انجام آن تفاوت هايي وجود دارد امّا در برگزاري مجالس و مراسم عزا و اظهار اندوه در فراق عزيزان اشتراك و اتفاق نظر ديده مي شود.

مرثيه خواني و عزاداري نوعي تعريف از اوصاف مرده و سرودن چكاسه اي در عزاي از دست رفته است. سرودن اشعار در ذكر مصائب و شرح شهادت و مظلوميت بزرگان و پيشوايان دين غير از اين كه عزاداري است نوعي تبليغ و درس آموزي و پيام دادن به حاضران است، كه براي احياي شعائر الهي و زنده شدن خاطرة زندگي پيامبر اسلام0ص) و ساير امامان(ع) برگزار مي شود كه اثار فراوان و ثمرات بسياري دارد.

امروزه عزاداري ميان مسلمانان به ويژه شيعيان به شيوه هاي مختلفي برگزار مي گردد كه برخي از آن ها عبارتند از:

1- برگزاري و بر پايي جلسات و اجتماعاتي به نام عزاداري و روضه خواني كه در واقع در برگيرندة اهداف زير است:

الف) سخنراني دربارة معارف اسلام اعم از اعتقادات، اخلاق، احكام، سيره و تاريخ پيامبر(ص) و ائمه و صحابه.

ب) بيان وقاعي و حوادث تلخي كه از طرف دشمنان بر بزرگان دين به ويژه خاندان پيامبر اكرم(ص) وارد شده است.

ج) بيان شجاعت ها و استقامت ها و ايثارگري هاي آن بزرگواران در راه احياي ارزش هاي الهي.

د) گريه بر مظلوميت آنان كه باعث همراه شدن و همگام شدن گريه كننده با آن بزرگواران مي شود.

2- سياه پوشيدن و حركت هيأت هاي عزاداري همراه با پرچم و عَلَم در خيابان ها و كوچه هاي و سينه زني و حركت دسته جمعي به عنوان اعلان حمايت و همراهي با شهداي راه فضلت.

از ميان همة اين فوائد، فائإه گريه كردن و ابراز احساسات تأثير به خصوصي در روحية انسان مي گذارد. از اين رو حتي بزرگان در مصبت هاي حسّاس گريه مي كردند مانند گرية رسول خدا(ص) بر علي(ع) و حسين بن علي(ع) پيش از شهادت آنان. گذشته از ايجاد حساسيت و همگامي از نظر سياسي نيز آثار اجتماعي خوبي دارد. امام خميني(ره) مي فرمايد: زنده نگه داشتن عشاورا يك مسئلة بسيار مهم اساسي - عبادي است. عزاداري كردن براي شهيدي كه همه چيز را در راه اسلام داده يك مسئلة سياسي است و در پيشبرد انقلاب اثر به سزا دارد.[11]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.