-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3831 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا جوانان امروز ما گرايش بيشتري به تنهايي دارند؟

در پاسخ به سؤال شما دوست عزيز در ابتدا به عنوان مقدمه عرض مي شود كه : عوامل نيرومند بلوغ به طور طبيعي در جسم و جان جوانان تحولات عظيمي را به وجود ميآورد و آنان را در شرايط فوق العاده مشكل و مخصوص قرار مي دهد،از طرفي با فرا رسيدن ايام جواني و شكفته شدن قواي جسمي و رواني بهترين عوامل ترقي و تكامل در اختيار جوانان قرار ميگيرد كه اگر به درستي از آنها استفاده كنند خوشبخت و سعادتمند خواهند شد و از طرف ديگر جوانان دچار شديدترين آشفتگي هاي روحي و ناراحتي هاي رواني مي شوند بطوريكه با يك غفلت ممكن است دچار سقوط و بدبختي ابدي شوند اين تمايلات مختلف و متضاد سبب شده است كه دانشمندان امروز جهان دوران جواني را پيچيده ترين و مهمترين ادوار زندگاني بشر شناخته ند و حل مشكلات جوان را سرلوحه تمام مشكلات اجتماعي قرار داده اند.

دوست عزيز! در ارتباط با پرسشي كه مطرح كرده ايد اينكه جوانان امروزي گرايش بيشتري به تنهايي دارند، بايدگفت كه اين امر به همه جوانان اختصاص ندارد بسياري از جوانان داراي روحيه اجتماعي و فرهنگي بسيار مطلوبي هستند اما اينكه علت اين امر چيست عوامل متعددي در اين امر دخيل هستند كه شايد يكي از آن عوامل وجود بيماري سستي و تنبلي در جوانان باشد. بعضي نوجوانان در اوقاتي كه بايد همه نيروي خود را با علاقه مندي و دلگرمي در راه كسب علم و دانش مصروف دارند دچار بيماري تنبلي و تن پروري شده و يا اسير يأس و نوميدي مي گردند و سرمايه گرانبهاي جواني را رايگان از دست مي دهند. اينان بايد بدانند كه با اين روش بزرگترين ستم را نسبت به خود روا مي دارند و به كاميابي و پيروزي فرداي خود عملاً پشت پا مي زنند و با دست خود بناي سعادت و خوشبختي خويش را ويران مي سازند.1

حضرت علي( در اين رابطه مي فرمايند : آن كس كه از تنبلي و سستي پيروي نمايد حقوق خويش را در جميع شئون مختلف زندگي ضايع كرده است.

امام باقر( نير مي فرمايند :حضرت موسي بن عمران در پيشگاه خداوند عرض كرد : پروردگارا ! كداميك از بندگانت نزد تو بيشتر مورد بغض و بدبيني است؟ فرمود:آنهاكه شبها چون مرداري در بستر خفته و روزها را به بطالت و تنبلي ميگذرانند.

در پايان به اين مطلب نيز توجه كنيم كه تنهايي بطور كلي مذموم نيست بلكه گاهي لازم است و انسان ها در همه سنين به لحظات خلوتي كه در آن لحظه بيانديشند، برنامه ريزي كنند، عيوب خود را بيابند و با خداي خويش راز و نياز كنند نيازمندند. آنچه مضر است اين است كه تنهايي اولاً طولاني مدت شود و ثانياً در اوقات تنهايي و گوشه گيري فكر و عمل مثبتي انجام نشود.

اميدواريم مطالب گفته شده مورد استفاده شما قرار گيرد.

جوان از نظر عقل و احساسات،آقاي فلسفي،ص200ـ199

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.