-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا ارزشهاي مذهبي در نزد جوانان ما كمرنگ شده است؟

به عقيده روانشناسان دوران بلوغ و جواني دوره بروز احساسات مذهبي و شكفته شده تمايلات ايماني و اخلاقي است جوانان بطور فطري مايلند از مبدأ عالم باخبر شوند خداوند خالق هستي را بشناسند و او را پرستش كنند جوانان به طبع انساني خود در جستجوي حق هستند و در راه پي بردن به حقيقت مجاهده و كوشش مي كنند و بدينوسيله تمايل فطري خودرا به معرفت ارضامي نمايند.1 اما اينكه چرا در برهه اي از زمان اين تمايل فطري كم رنگ شده و ارزشهاي مذهبي جاذبه اي نزد جوانان ندارد بايد گفت علل و عوامل مختلفي در كم رنگ شدن ارزشهاي مذهبي نزد جوانان مؤثر است .استاد مطهري در كتاب امدادهاي غيبي در زندگي بشر به تعدادي از اين عوامل اشاره كرده است كه اين عوامل هنوز هم علت اساسي كم رنگ شدن ارزشها در زمان مانيز مي باشد ايشان مي فرمايند : مسلماًعلت اعراض بسياري از افراد اين است كه مفاهيم ديني و مذهبي بطور صحيحي به آنها تعليم نشده است و در واقع آن چيزي كه آنها انكار مي كنند مفهوم واقعي خداوند و دين نيست و چيز ديگري است و درادامه مي فرمايند : افرادي مانند من كه با پرسش هاي مردم درباره مسائل مذهبي مواجه هستيم كاملاً اين حقيقت را درك مي كنيم كه بسياري از افراد تحت تأثير تلقينات پدران ومادران جاهل يا مبلغان بي سواد افكار غلطي در زمينه مسائل مذهبي در ذهنشان رسوخ كرده است وهمان افكار غلط اثر سوء بخشيد. وآنها را درباره حقيقت دين و مذهب دچار ترديد و احياناً انكار كرده است از اين رو كوشش فراواني لازم است صورت بگيرد كه اصول و مباني مذهبي به صورت صحيح و واقعي خود به افراد تعليم و القا شود.

يكي ديگر از چيزهايي كه موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دين و همه معنويات مي شود آلوده بودن محيط و غرق شدن افراد در شهوت پرستي است كه موجبات تحريك شهوات را فراهم كرده و احساسات مذهبي را مي ميراند. در تاريخ اندلس اسلامي يعني اسپانياي فعلي مي خوانيم نقشه اي كه مسيحيان براي تصرف اندلس و بيرون كشيدن آن از دست مسلمين كشيدند اين بودكه به صورت دوستي و خدمت وسايل عياشي براي آنها فراهم كردند وباغها و بوستانها وقف ساختن شراب و نوشيدن و نوشانيدن مسلمين شد و دختران زيبا در خيابانها به دلربايي پرداختند و روح ايمان و جوانمردي مرد، پس از اين جريان بود كه توانستند مسلمانان را بيدرنگ از دم تيغ بگذرانند.

يكي ديگر از علل گريز جوانان رفتار بعضي مدعيان تبليغ دين است كه شعارشان اين است كه اگر مي خواهي دين داشته باشي گرد مال و ثروت نگرد، ترك حيثيت و مقام كن، شادمباش و شادي نكن، از خلق بگريز ....و امثال اينها، بنابراين اگر كسي بخواهد به غريزه ديني خود پاسخ مثبت دهد بايد با همه چيز در حال جنگ باشد و بديهي است كه وقتي دين بدين گونه معرفي شود قطعاً مردم به دين بدبين خواهند شد.

بنابراين براي اصلاح امور و قدرداني جوانان از دين مي بايست اين نكات را مورد توجه قرار داد :

1- مربيان دين بايد در درجه اول بكوشند كه خود عالم و محقق و دين شناس شوند و به نام دين مفاهيم و معاني نامعقول در اذهان مردم وارد نكنند كه همان معناي نامعقول منشأ حركتهاي ضد ديني مي شود.

2- مسئولين امر با برنامه ريزيهاي اصولي در اصلاح محيط از آلودگيها بكوشند تا زمينه مناسب براي اثرگذاري تبليغات ديني فراهم شود.

3- به نام دين و به اسم دين با فطريات مردم معارضه و مبارزه نشود.2

البته ناگفته نماند كه خانواده نيز نقش بسزايي را در شكفتگي احساسات مذهبي جوانان بر عهده دارند. و با اين حال بعضي والدين از دادن تعليمات لازم در اين زمينه غفلت مي ورزند از پيامبر اكرم( روايت شده است كه ايشان بعضي از كودكان را ديدند و فرمودند : واي برفرزندان آخرالزمان از پدرانشان، عرض شد يا رسول ا.. از پدران مشرك آنها؟ فرمودند : نه بلكه از پدران مسلمانشان كه هيچ چيز از فرائض مذهبي را به آنان نمي آموزند و اگر خود فرزندان پاره اي از مسائل ديني را فراگيرند آنها را از اداء اين وظيفه مقدس باز مي دارند و تنها به اين قانع هستند كه فرزندانشان متاع ناچيزي از دنيا بدست آورند،من از اين قبيل پدران بري هستم وآنان نيز از من بيزارند.

1. جوان ازنظر عقل واحساسات،آقاي فلسفي

امدادهاي غيبي در زندگي بشر،شهيد مرتضي مطهري،ص44و43

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.