-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3833 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با تعدادي از دوستان خود در كارهاي فرهنگي مذهبي هستيم درراستاي اين فعاليت ها به اين نتيجه رسيديم كه نوجوانان سالهاي 67 الي 70 شعله بسيار آرامي براي افروخته شدن كارهاي مذهبي دارند فقط با اندكي ياري نيازمند هستند در صورتيكه با مخالفت شديد خانواده، دوستان و آشنايان رو به رو مي شوند.همانطور كه خودتان نيز در سؤال اشاره داشتيد نوجوانان بخاطر فطرت پاكشان به ملكوت نزديك ترند و آمادگي زيادي براي تربيتهاي مذهبي دارند نفس نوجوانان در ابتداي امر چون صفحه كاغذ بي نقش و نگاري است كه هر نقشي را به سهولت و آساني قبول مي كند و چون قبول كرد زوال آن به آساني صورت نمي پذيرد و همين مسأله مسئوليت سنگيني را بر دوش مربيان و افراد دست اندركار امور تربيتي مي گذارد.

امام خمينيره مي فرمايند : بايد دانست كه تربيت يك طفل را نبايد فقط يكي محسوب داشت، و همين طور سوء تربيت و سهل انگاري دربارة يك طفل رانبايد يكي حساب نمود. چه بسا كه به تربيت يك طفل، يك جمعيت كثير بلكه يك ملت و يك مملكت اصلاح شود، و به فساد يك نفر، يك مملكت و ملت فاسد شود

اما در رابطه با اينكه چرا پدر و مادر و آشنايان با حضور فرزندشان در محيط هاي فرهنگي مذهبي مخالف هستند مي توان گفت بطور كلي هر انساني با آنچه كه مخالف ميل او باشد مخالفت مي كند حال، ممكن است اين مشكل از جانب خود شخص باشد و يا از عامل بيروني.

ممكن است خانواده اين افراد از لحاظ مذهبي ضعيف بوده و به اهميت تربيت مذهبي فرزند خود واقف نباشند وحضور فرزند خود را در مسجد و پايگاه فرهنگي آن كاري بيهوده،بي اثر و وقت تلف كن بپندارند و يا برخي از خانوده ها مذهبي نبوده و چه بسا مخالف تربيت مذهبي فرزندانشان باشند و فعاليت فرهنگي مذهبي را نوعي تحجر بدانند و از اين جهت مخالف حضور فرزندشان

در محيط هاي فرهنگي مذهبي باشند.

اما در بعضي از خانواده ها علاقه مندي براي پرورش ديني فرزندان وجود دارد اما بدليل عدم اعتماد نسبت به محيط مسجدو يا به تصور اينكه حضور فرزندانشان دراين محيط ها موجب اتلاف وقت و در نتيجه سبب افت تحصيلي فرزندانشان مي شود مخالف حضور آنها باشند در ديگر از خانواده ها مشاهدة بي نظمي در ورود و خروج فرزندانشان به منزل ممكن است سبب مخالفت شودمثلاً جلسات مذهبي تا ديروقت شب طول بكشد و فرزند نوجوان دير وقت به خانه برگردد كه اين امر نيز يكي از دلايل مخالفت مي تواندباشد و در برخي موارد نوجوانان با حضور در محيطهاي فرهنگي در تماس با افراد نالايق تحت تربيت ناصحيح قرار گرفته بااعمال و رفتارهاي متناقض موجب نگراني خانواده از حضور فرزندشان در محيط پايگاه مي شوند در بعضي از مواقع نوجوانان بسياري از اوقات خود را در محيط پايگاه گذرانده و خانوادة خود را فراموش مي كنند و در محيط خانه فقط يك مصرف كننده هستند و خانواده محروم از خدماتي كه وظيفه هر يك از اعضاي خانواده است مي باشد مثل كمك به پدر ومادر، خريد نان، نظافت محيط خانه ...خود اين موضوع نيز ممكن است اعتراض اعضا خانواده را به دنبال داشته باشد.

براي حل اين مشكلات توصيه هايي بيان مي شود كه انشاء ا...مفيد باشد.

درمورد خانواده هايي كه مخالف تربيت مذهبي فرزندانشان هستند بايد با تشكيل كلاسهاي علمي براينوجوانان پاي آنان را در اين محيط باز كرده واز روشهاي غير مستقيم به تربيت مذهبي آنان پرداخت زيرا اين خانواده ها اگر مخالف پرورش ديني فرزندشان باشند عموماً مشتاق رشد علمي فرزندانشان هستند و از اين كار استقبال خواهند كرد.

درمورد ساير خانواده ها مي توان با تشكيل جلسات عمومي، آنان را در جريان فعاليتهاي فرهنگي پايگاه قرار داده و ضرورت تربيت مذهبي فرزندانشان را به آنها گوشزد كرد.

خود پايگاه فرهنگي بايد با دعوت افراد شايسته و كارآمد از لحاظ تربيتي به تربيت مذهبي نوجوانان بپردازد و همچنين با داشتن برنامه هاي منظم از اتلاف وقت شركت كنندگان جلوگيري نمايند و در ضمن كارهاي فرهنگي و مذهبي به امور تحصيلي افراد نيز رسيدگي كنند تا خانواده ها شاهد رشد تحصيلي و اخلاقي فرزندانشان باشند تا ابهاماتشان برطرف شده و مشتاق حضور فرزندانشان در محيط هاي فرهنگي گردند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.