-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38362 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با اين كه قرآن به زبان محاوره با مخاطبين سخن گفته و در خود فهم همگان است و خود قرآن هم به اين مطلب شاره كرده , چرا بني اكرم 6ائمه اطهار7فرمودند: آيا اين تفسير و تأويلي دارد كه افراد عادي از درك آن عاجزند؟

روايات زيادي از رسول خدا6و ائمه طاهرين 7رسيده كه صراحت دارند قرآن ظاهر و باطن دارد; از جمله رسول خدا6فرمود:< قرآن ظاهر و باطن دارد و باطنش با طن دارد تا هفت بطن (1)>و نيز فرمود:

حكم و باطنش علم است >.

از ملاحظه آيات قرآن و توجه به معاني كلمات و جملاتش مطالبي فهميده مي شود كه پس از مراجعه به آيات ديگر و ضميمه كردن آن ها با هم , مفاهيمي دقيق تر و مطالبي باريك تر به دست مي آيد كه حصول آن معاني به تناسب ظرفيت روحي و علمي مطالعه كننده بستگي دارد. معاني اوليه به دست آمده ظاهر و معاني بعدي به ترتيب بطن ناميده مي شود. براي روشن تر شدن مثالي ذكر مي كنيم :

اصولاً نماز بايد به منظور ياد خدا برگزار شود ذكر و يادخدا نه تنها در حال نماز لازم است , بلكه ياد خدا از نماز سر چشمه گيرد و تمام حالات زندگي انسان را فرامي گيرد. قرآن مي فرمايد: (2)

چنين نمازي قرين و همراه با تقوا است . قرآن مي فرمايد: (3)

چنين نمازي مانند صبر به انسان نيرو و توان مي بخشد تا در مقابل سختي ها ايستادگي كند و او را در زندگي ياري مي كند. قرآن مي فرمايد:(4) از اين رو پيوند با نماز و همراهي با تقوا و صبر, انسان را علاوه بر انجام وظايف و تكاليف از كار زشت و منكر دور مي كند. قرآن مي فرمايد:(5)

و بالأخره نماز گزار به تزكيه نفس مي رسد كه نتيجه اش فلاح و رستگاري مي باشد. قرآن مي فرمايد: .

حال براي تقريب به ذهن مي توان چنين گفت : ظاهر نماز چند عمل و سخن است , اما باطنش , يادخدا,باطن باطنش , ايجاد تقوا و باطن آن , صبر و مقاومت و نتيجه صبر و نماز... دوري از فحشا و منكرات است وباطن دروي از منكرات , تزكيه نفس است كهنتيجه اش فلاح و رستكاري است .

همان طوري كه ملاحظه شدو مشخص گرديد كه چگونه با دقت و تامل در آيات قرآن و كنار هم گذاشتن آن ها مي توان از معناي ظاهري آن گذشت و به معناي باطن و باطن و باطن رسيد. ممكن است كسي بگويد: چرابايد قرآن باطني و باطني و... داشته باشد؟ اگر تها ظاهر مي داشت عيبش چه بود؟ در پاسخ گفته مي شود:

اولا: انسان به خاطر داشتن بعد حيواني و تمايلات نفساني , بيش تر توجه اش به امور مادي مي باشد از اين رو نمي توانند در تمام حالات مختلف معنويات زا درك كند, به ويژه اگر مطالب عميقي باشد.

ثانيا: علاوه بر اين كه هر فردي حالات مختلفي دارد و نمي تواند در تمام حالات معنويات را درك كند,سطح فكر و توجه معنوي مردم هم با تفاوت دارد و ميزان دركشان يك سان نيست . به همين دليل لازم بود قرآن مطابق فهم عمومي , ظاهري و براي حالات خاص يك فرد و يا افراد آماده , باطني و باطني داشته باشد.(6)

(پـاورقي 1ـ فيض كاشاني , تفسير صافي , مقدمه 8

(پـاورقي 2ـ نساء(4 آيه 103

(پـاورقي 3ـ

(پـاورقي 4ـ بقره (2 آيه 45

(پـاورقي 5ـ عنكبوت (29 آيه 45

(پـاورقي 6ـ برداشت از كتاب آشنايي با قرآن , از كتاب هاي درسي مراكز تربيت معلم ص 121ـ 118 شماره كد 2003

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.