-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38366 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه در وقت هجوم به خانه علي(ع) با وجود حضرت، فاطمه زهرا(ع) پشت درآمد؟

موضوع هجوم به بيت وحي و يورش به خانه يگانه يادگار رسول خدا(ص) فاطمه زهرا(س) و شكستن حرمت نبوت و امامت، از دردناكترين و تلخترين حوادث تاريخ اسلام است. شهرستاني در اين باره مينويسد: در اسلام در هيچ زمان هيچ شمشيري چون شمشيري كه به خاطر امامت كشيده شد، بر بنياد دين آهيخته نگرديد.(1)

هنگامي كه امامت به خطر افتاد و علي(ع) براي دفاع از حق خويش و اعتراض به گزينش خليفه و بيعت نكردن با خليفه ناحق، در خانه نشست و در را بر روي خود بست، مأموران خليفه براي بردن حضرت براي بيعت، به منزل زهراي مرضيه هجوم آوردند. فاطمه(ع) براي دفاع از امامت و به عنوان انجام وظيفه پشت در آمد تا شايد آنان به احترام زهرا و رعايت حرمت رسول خدا(ص) دست از كارشان بردارند، ولي صد افسوس كه آن بيشخصيتها نه حرمت خانه رفيع وحي را نگه داشتند و نه مقام و موقعيت دختر رسول خدا را رعايت كردند. فاطمه زهرا نه تنها براي دفاع از امامت به پشت درآمد، بلكه هنگام بردن مولاي متقيان به مسجد به شدت مقاومت كرد تا جايي كه زهرا را مضروب ساخته و به زمين انداختند و علي(ع) را به مسجد بردند.(2) دختر معصوم رسول خدا شب هنگام سوار بر مركب ميشد و به همراه شوهرش در خانه مهاجر و انصار ميرفت و حق بودن امامت و خلافت علي (ع) را به آنان گوش زد ميكرد و ياري ميطلبيد. او همه اينها را به عنوان وظيفه انجام ميداد. چنان كه فرزندش امام حسين(ع) با اين كه از شهادت خود و اسارت اهل بيتش خبر داشت، معدن غيرت بود، اهل و عيال را با خود برد و براي ايفاي وظيفه الهي خانم زينب و ساير بانوان با وضع بسيار فجيع به اسارت رفتند.

پينوشتها:

1 - جعفر شهيدي، زندگاني فاطمه زهرا(ع)، ص 113، به نقل از ملل و نحل، ج1، ص 16.

2 - جعفر سبحاني، فروغ ولايت، ص 187 - 189.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.