-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نظر شما در اين مورد كه چرا رئيس جمهور انگليس قبل از حمله وبعد از حمله آمريكا به عراق و قبل از حمله و بعد از حمله آمريكا به افغانستان به ايران آمد، چيست؟كشور انگلستان داراي حكومت سلطنتي است و لذا رئيس جمهور ندارد نخست وزير ادارة دولت را بر عهده دارد و سفر ايشان در جريان حمله به افغانستان وعراق به ايران دلايل مختلفي مي تواند داشته باشد،از جمله اينكه نفوذ ايران در بين گروههاي مبارز افغانستان و عراقي كه مي توانستند جايگزين حكومتهاي طالبان و صدام شوند واز طرفي هم مرز بودن اين دو كشور با جمهوري اسلامي كه هرگونه تحولي در آنها با منافع ملي كشور ما مرتبط است واز طرفي منافع مشتركي كه بين ايران و انگلستان و آمريكا در سقوط صدام و طالبان بوده است آنها از سقوط طالبان و صدام بدنبال منافع خاص خود و ما هم از سقوط طالبان و صدام منافع خاص خود را دنبال مي كرديم لذا در اين رفت و آمدهاي ديپلماتيك كه صورت ميگرفت و نظاير آن ما بدنبال قبولاندن منافع خود به آنها بوده ايم و آنها هم بدنبال اهداف خود و درعرف بين المللي اين رفت وآمدها بويژه در شرايطي حساس كه برمنطقه حاكم بوده است امري طبيعي است و بايستي هر كشوري از توانائيهاي خود در مذاكرات سياسي و چانه زنيهاي ديپلماتيك استفاده كرده و منافع خود را دنبال كند. امنيت مرزهاي شرقي كشور و حضور شيعيان در قدرت و ساقط شدن حكومت طالبان كه چهرةاسلام را در جهان مخدوش جلوه مي داد و... منافعي بود كه ايران در اين مذاكرات دنبال مي كرد همچنين ساقط شدن حكومت صدام كه به هيچ پيمان بين المللي و منطقه اي متعهد نبود و هر آن امكان تحريك مجدد او برعليه ايران وشروع جنگي ديگر وجود داشت و نابودي منافقين درعراق و قدرت يافتن يك حكومت مردمي درعراق كه سهم شيعيان درآن رعايت شود و عدم تجاوز به ايران درهنگام حمله به عراق و مسائلي ديگر كه لازم بوده ست مسؤولان سياسي كشور با طرف مقابل كه قصد قطعي برحمله را داشته است در ميان بگذارند. اگر چه ممكن است در اين مذاكرات به تمامي اهداف خود نرسيده باشيم اما اگر اين مذاكرات هم صورت نگيرد قطعاً سؤال و شبهه به صورت ديگري مطرح خواهد شد كه چر ا ما براي تأميين منافع خود تلاش لازم را نكردهايم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.