-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا درجهت رفع ابهامات جوانان اقداماتي ريشه اي انجام نمي شود؟از اين كه مي بينيم نوجوانان و جوانان برومند ايران زمين در برابر فرهنگ ارزشهاي اسلامي احساس مسؤليت مي كنند وابهامات وسؤالات بوجود آمده و بدون پاسخ، آنان را رنج وآزار مي دهد احساس غرور مي كنيم واميدواريم اين احساس جوانان با بازخواست ومطالبه از مسئولان و دست اندركاران امور فرهنگي، روحانيون بزرگوار، معلمان واستادان ومؤسسات فرهنگي پاسخ ابهامات وسؤالات خود را دريافت كنند ونه تنها به اين امر قانع نباشند بلكه با مطالعه وتحقيق قدرت يابند پاسخ ديگران را بدهند واما چرا تاكنون اقدام اساسي صورت نگرفته است دلايلي دارد كه برخي از آنها بدين شرح است :

1- كساني كه وظيفه انتقال مفاهيم فرهنگي را به نسل امروز دارند، بسياري از مفاهيم بر ايشان واضح و روشن است لذا تصور مي كنند جوانان نيز چنين هستند بنابراين درجهت استحكام بخشي به آن مفاهيم تلاشي صورت نمي گيرد.

2- متوليان امور فرهنگي شبهات و پرسشهاي مهم ديني را كه امروز نسل جوان با آن مواجه هستند شناسايي نكردهاند؟ و درمرحله بعد دليل دفاعي دربرابر چالش بوجود آمده نساخته اند. نسل جوان بايد از اصول عقايدبصورت عقلاني دفاع كند بايد ابتدا با استدلال ومنطق خدا رابپذيرد وسپس بفهمد كه اگر ايمان به خدا داشته باشد چه حالات روحي و رواني خواهد داشت.

البته اين بدان معنا نيست كه مخاطبان نسل جوان امروز خدا را قبول ندارند. بلكه مطالعات تجربي نشان مي دهد 99% مخاطبان قبول دارند خدا هست ويكي است. پيامبري را كه از طرف او آمده است قبول دارند. ولي سؤال هاي ديگري دارند مثلاً به بعضي احكام دين ايراد وارد مي كنند و چون خدا و پيامبر را قبول دارند مي گويند اين سخن، سخن خدا نيست. او دين خدا را قبول دارد ولي نقل گويندگان را قبول نمي كند. وقتي سند و مدرك ارائه مي شود چون با فهم وزبان او تطابق ندارد برايش قابل فهم نيست. متوليان بايد دقت كنند وگام به گام او را به

پيش ببرند وبه او بفهمانند دين چيست.

در طول تاريخ دين بزرگان از دين دفاع عقلاني كرده اند وعلم كلام را بوجود آورده اند تا ازدين دفاع عقلاني بكند. اگر شبهه فلسفي بوجود آمده پاسخ متناسب داده شده است و...- وجود سازمانها ونهادهاي متعدد فرهنگي يكي از علل نابسامانيهاي فرهنگي است.نظير وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، مراكز وابسته به حوزه هاي علميه، مؤسسات، بنيادها، كانونهاي فرهنگي، مساجد، مراكز فرهنگي وابسته به دانشگاهها، وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي ، نيروهاي مسلح و...

البته وجود مراكز متعدد در بخشهاي مختلف مي تواند جنبه مثبت داشته باشد مشروط به اين كه بر اساس اهداف،راهبردها وخط مشي مشخصي همگي در جهت تكميل فعاليت ها وتحقق اهداف تلاش كنند و از موازي كاري وتكرار برنامه هاي كم محتوا وكم اثر و...اجتناب ورزند. بنابراين اگر اين مراكز بتوانند با يك برنامه ريزي مدون ومشخص، بين خودشان تقسم كار نمايند،واهداف نيز دقيقاً تعريف شده باشد و برنامه ها نيز متناسب با نيازها طراحي شده وبا استفاده از ابزار و شيوه هاي مناسب تأثير گذار اجراشود تحول عظيمي در وضعيت فرهنگي كشور پيش خواهد آمد.

4- مجهز نبون مبلغان و مروجان فرهنگي به ابزار وسازوكار مناسب روز و فقدان آگاهي از شيوه هاي تبليغ وتأثير گذاري وعدم بهره مندي از ابزار و رسانه هاي مختلف يكي ديگر از عوامل نابساماني فرهنگي كشور است.

5- تهاجم وشبيخون فرهنگي و جنگ رسانه اي استكبار وعوامل آن كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و درسالهاي اخير بشدت افزايش يافته است ونيز غفلت و خواب آلودگي برخي متوليان و دست اندركاران در نهادهاي مسؤول به دليل اشتغالات فراوان وعديده سياسي و... از معضلات ومشكلات ديگري است كه فرهنگ كشور با آن مواجه است.

با توجه به آنچه ذكر شد مسئولان و متوليان امور ديني در حوزه ودانشگاه و مؤسسات ومراكز مختلف بايد با انسجام ووحدت و اجتناب از موازي كار و هدر دادن انرژي انساني و مادي خود در موارد زير بصورت يكپارچه اقدام نمايند :

1. بايد هيأتهايي مشخص شودتا دائماً مسايل وسؤالات وابهامات را بيابند وبا كتاب و ...پاسخ بدهند.

2. در جامعه در حال تحول عمر كتابها دو سال بيشتر نيست بايد مرتب كتابهاي نو با زبان روز نگاشته شود.

3. استادان دروس معارف، روحانيان بزرگوار ومبلغان عرصه تبليغ و وعظ بايد چالش ها را كشف، ومهيا براي پاسخگويي به سؤالات باشند.

4. پاسخگويي به سؤالات دراسرع وقت در يك سيستم فعال بايد صورت بگيرد. كندي در پاسخگويي موجب ميگردد پاسخها در زماني عرضه شود كه سؤال از ميان رفته و سؤالات جديدي بوجود آمده باشد.

5. مروجان ومبلغان واستادان بايد درميان مخاطبانشان زندگي كنند، چالش هاي آنها را كشف و پاسخ دهند.

6. مراكز مختلف در سطح كشور بايد با يكديگر در ارتباط بوده و ضمن ارائه پاسخ هاي متمركز و متين، ازيك مركز قوي علمي دريافت كنند.

ما وشما بايد از همه متوليان امر فرهنگ، روحانيون معزز، استادان دانشگاه، معلمان بزرگوار، مسؤلان سازمانها ومراكز فرهنگي بايد بخواهيم مساعي جميله خويش را در اين امر مهم مصروف سازند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.