-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38485 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا آيهء 29سورهء دخان مربوط به امام حسين 7است ؟ علت شش گوشه بودن قبر امام حسين 7چيست ؟

آيهء . به دنبال آياتي است كه مضمون آن ها اين است كه عده اي از بندگان خدا در ناز و نعمت بسر بردند, ولي نافرماني خدا كردند و به گناه آلوده شدند و بالاخره مردند و اموال و باغ ها وچشمه هايشان را رها كردند. آسمان و زمين بر آنان گريه نكرد; يعني آسمان و زمين بر مردن آنان تأسفي نخورد.

اين آيه ارتباطي با امام حسين 7ندارد, چون در صدد بيان عدم گريه و عدم تاسف آسمان و زمين بر گناهكاران و مفسدان است .

مراد از گريه كردن آسمان و زمين يا گريه نكردن بر كسي يا چيزي , استعارهء تخيليه است , چون آسمان و زمين مانند انسان گريه نمي كنند. به خيال و ذهن انسان چنين مي رسد كه آسمان و زمين گريه كرده يا نكرده است .(1)

مفسّران در ذيل اين آيه روايتي نقل كرده اند كه امام صادق 7فرمود: .

معروف است سورهء فجر سورهء امام حسين است .

اين كه مرقد اباعبداللّه الحسين 7شش گوشه دارد, به لحاط اين است كه حضرت علي اكبر7پايين پاي حضرت دفن شده است . در آن قسمت دو گوشه به ضريح اضافه شده و شش گوشده دارد. شق زيارت قبر شش گوشهء امام همواره در دل شيعيان بوده است .

]رفتم به كربلا به سر قبر هر شهيدديدم كه مرقد شهدا مشگ و عنبر است

هر يك مزار مرقدشان چهار گوشه داشت شش گوشه يك ضريح در آن هفت كشور است

پرسيدم از كسي سببش را, به گريه گفت پايين پاي قبر حسين , قبر اكبر است (2)

(پـاورقي 1.علامهء طباطبايي , تفسير الميزان , ج 18 ص 141

(پـاورقي 2.جواد محدثي , فرهنگ عاشورا, ص 352

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.