-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38487 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سبب بيماري امام زين العابدين در كربلا چه بود؟ در چه سنّي بودند؟ آيا امام باقر7هم در كربلا بود؟ چه سني داشت ؟ اين كه گفته شده شهربانو خود را در فرات تلف كرد تا اسير نگردد, صحيح است ؟

واقعهء شهادت امام حسين 7و جناياتي كه بر او و آل رسول وارد شد, هم به دستور يزيد بود و منشأ همهء اين مفاسداو بود. وقتي كه يزيد به خلافت رسيد, به حاكم مدينه (وليدبن عتبه ) نوشت : از حسين و عبدالله بن عمر عبدالرحمان بن ابي بكر و عبدالله بن زبير بيعت بگير و هر كدام امتناع كردند, گردنش را بزن و سرش را براي من بفرست .(1)

همهء مفاسدي كه در سال 61هجري در كربلا رخ داد, به دستور يزيد بود و ابن زياد و عمر بن سعد و شمر و ديگران اجرا كننده ءدستور يزيد بودند. مقصود ا جملهء سبط ابن جوزي همين معنا است ,چون مفسد اصلي يزيد بود.

اما اين كه ابن زياد و عرم بن سعد حرام زاده بودند؟ در تاريخ آمده است : او را ابن مرجانه مي نامند. مادرش مرجانه بود كه ازاسيران شيرويه و معروف به فسق و فجور بود. اميرالمؤمنين 7به ميثم تمّار فرمود: (2)

اين كه حضرت زينب خطاب به عبيداللّه مي گويد: (3) يعني مادر او را ياد مي كند, نشان مشهور ومعروف بودن مادر او به فساد و فحشاء است .

سراقهء باهلي دربارهء او سروده است : . مرجانه را ذات البعول (صاحب شوهرهاي فراوان ) ياد كرده است .(4)

مورّخان نوشته اند: مرجانه ابتدا مجوسي بود و از شهر اصفهان اسير شده بود. در انساب الاشراف آمده : عبيداللّه بن زياد پر ازشرّ و بدي بود. او قدّي بلند داشت و پرخور بود.(5)

شمر بن ذي الجوشن در صفّين از سربازان اميرالمؤمنين 7بود و در كتاب المثالب از هشام بن محمد سائب كلبي آمده است :مادر شمر از منطقهء طائفهء سبيع به منطقهء كِنده حركت كرد. در بين راه تشنگي بر او مستولي شد. چوپاني را ديد. از او آب طلب كرد, ولي چوپان از دادن آب خودداري كرد مگر اين كه با او هم بستر شود. او قبول كرد و به شمر حامله شد. امام حسين 7وز عاشورا خطاب به شمر فرمود: .(6)

عمر بن سعد ابن وقاص در سالي كه عمر بن الخطاب كشته شد, متولد شد. وي از تابعين بود.

اميرالمؤمنين 7قبلاً خبر داده بود كه با حسين 7خواهد جنگيد.(7)

در مقاتل آمده است : امام حسين 7مردي از ياران خود به نام عمر و بن قرظة انصاري را نزد عمر بن سعد فرستاد و از اوخواست شب هنگام در فاصلهء دو سپاه با هم ملاقاتي داشته باشند. عمر بن سعد پذيرفت . امام حسين 7با بيست نفر ازاصحاب و يارانش و عمر بن سعد نيز با بيست نفر از يارانش در محلّ موعود حضور يافتند.

امام حسين 7به يارانش دستور داد تا برگردند و فقط برادرش عباس 7فو فرزندش علي اكبر7رانزد خود نگه داشت .عمر سعد نيز يارانش را برگرداند و پسرش حفص با غلامش را نگه داشت .

ابتدا امام حسين 7فرمود: .

عمر بن سعد گفت : اگر از اين گروه جدا شوم , مي ترسم خانه ام را خراب كنند. امام 7فرمود: .

عمر بن سعد گفت : مي ترسم مِلك هايم را از من بگيرند.

امام فرمود: .

عمر گفت : من بر جان افراد خانواده ام در كوفه مي ترسم . چون امام حسين 7ديد عمر سعد از تصميم خود بر نمي گردد,برخاست در حالي كه مي فرمود:

عمر سعد با تمسخر گفت : جو ما را بس است ! سپس امام فرمود: .(8)

(پـاورقي 1.عبدالرزاق مقرم , مقتل الحسين 7 ص 140 به نقل از مقتل خوارزمي , ج 1 ص 178

(پـاورقي 2.سفينة البحار, ج 1 مادهء زيد.

(پـاورقي 3.همان

(پـاورقي 4.همان .

(پـاورقي 5.مقتل الحسين , مقرّم , ص 170

(پـاورقي 6.سفينة البحار, ج 1 شمر.

(پـاورقي 7.سفينة البحار, ج 2 عمر بن سعد.

(پـاورقي 8.علي نظري منفرد, قصهء كربلا, ص 234 به نقل از بحار, ج 44ص 388و سفينة البحار, ج 2 كلمه عمر و مقتل الحسين , مقرم , ص 248

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.