-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38551 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا حضرت علي(ع) بعد از رحلت پيامبر(ص) نتوانست حكومت را به دست گيرد؟

در پاسخ مقدمهاي لازم است. پيامبر اكرم(ص) پيوسته از جانشيني و خلافت علي(ع) گفت و گو ميكرد. با شيوههاي گوناگون و در مناسبتهاي مختلف به ملت نوپاي اسلام گوشزد ميفرمودند: تا آيه تبليغ نازل شد: يا ايها الرّسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل مما بلغت رسالته و اللَّه يعصمك من النّاس ان اللَّه لا يهد القوم الكافرين.(1) در اين آيه به پيامبر(ص) هشدار داده شده كه اگر ابلاغ رسالت نكني زحمات تو ضايع ميشود مثل اين است كه رسالتت را ابلاغ نكردهاي، خداوند تو را از زخم زبان و آزار مردم حفظ ميكند و تحقيقاً خداوند متعال قوم كافران را هدايت نميكند. با توجه به اين كه از آخرين آياتي است كه در حجة الوداع نازل شده و مقصود جز اعلام خلافت و ولايت علي نيست و ماجراي غدير از انجام همين امر حكايت ميكند پيامبر(ص) از زخم زبان ميترسد.

مطابق روايات اهل سنّت همگي تبريك گفتند، اما در انتظار غروب خورشيد بودند باز پيامبر(ص) در حال نقاهت فرمود قلم و كاغذ بياوريد تا بگويم بنويسيد، عمر گفت هذا الرجل ليهجر. به پيامبر نسبت هذيان دادند.

بعد از رحلت رسول اكرم(ص) حضرت علي(ع) و زهرا(ع) مشغول كفن و دفن پيغمبر(ص) بودند كه جمعي رفتند در سقيفه بني ساعده اجتماع كردند و اظهار داشتند كه تعيين خليفه از همه چيز مهمتر است، رعب و وحشت در ماين مردم ايجاد كردند و مردم را براي بيعت با ابابكر فرا خواندند و تهديد كردند هر كس بيعت نكند محكوم به قتل است.

مردماز يك طرف ترسيدند سران قوم تطميع شدند، به پيامبر(ص) اشكال كردند كه با مردم بايد در امر خلافت مشورت ميكرد و مردم براي خلافت علي(ع) آمادگي ندارند، چون شوخ طبع و كشنده اجداد و اقوام مردم و از نظر سنّي هم جوان است و دهها شك و شبهه ديگر.

حضرت علي(ع) فرمود:

ديدم يا با دست قطع شده و بدون ياور بايد قيام كنم و يا بر اين تاريكي كورزا صبر و تحمل را در پيش گيرم در حالي كه تير بر چشم و استخوان در گلو دارم، پس از بررسي و تفكر ديدم صبر به عقل نزديكتر است.

بنابراين، حضرت علي(ع) محيط را مساعد نميديد اكثريت مردم جاهل و نادان بودند آنها قدرت نظامي را به دست گرفتن و مردم را ارعاب و تهديد كردند.

پي نوشتها:

1. مائده (4)، آيه 67.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.