-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38627 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نهج البلاغه توسط چه كسي و در چه سالي گرد آوري شد؟

پرچم يا بيرق (خ چژش حح ) با رنگ ها و نقوش مختلف , نمادي است نمايان گر فرهنگ و تمدن ملي ياديني و اعتقادي و ترسيم كنندهء سياستي است كه حكومت ها بر پايهء قانون اساسي جامعهء خود بايد در امور داخلي ياخارجي پيگيري نمايند. رنگ هاي بيرق ايران , سبز و سفيد و سرخ است و نشان آن كه نمادي از تفكرتوحيدي ملت ايران مي باشد. هر رنگي بر اساس قراردادهاي اعتباري , حقيقتي را بيان مي كند, چنان كه برافراشته يانيمه بر افراشته بودن پرچم ها نيز بر حسب قرار دادها مفهوم متفاوتي دارد. رنگ سبز پرچم ايران گوياي دو حقيقت برخاسته از متن واقعيات ملي و مذهبي مردم ايران است :

1 ملت و حكومت ايران پيرو اهل بيت پيامبر اسلام 6هستند و مذهب رسمي آن تشيع است .

در واژهء پرچم مي نويسد: پرچم در دورهء حكومت اسلامي اهميتي به سزا داشت . درزمان پيغمبر6پرچم را و گاهي عَلَم و نيز مي گفتند. شيعيان بيرق سبز به كار مي بردند.(1)

2 نمادي از سازندگي و آباداني و توجه در برنامه ريزي براي احياي طبيعت و كشاورزي است . ـ رنگ سفيد,نمايشگر, صلح طلبي است ; يعني در سياست خارجي ما خواهان وضعي هستيم كه همهء مليت ها به رغم اختلافات فكري و اعتقادي كه دارند, مي توانند زندگي بدون جنگ و خون ريزي داشته باشند و در كنار هم در صلح و آرامش ,به تلاش و تكاپو مشغول باشند.

ـ رنگ سرخ , رنگ خون و انتقام است ; يعني صلح خواهي و آرامش طلبي ملت ايران , از موضع ضعف و زبوني نيست , تا كساني بخواهند سوء استفاده كنند و به سرزمين يا اعتقاد مردم مملكت هجوم بياورند, بلكه ما از موضع قدرت و رعايت كرامت انساني , صلح خواهي را شعار خويش قرار داده ايم . اگر كسي بخواهد به مرزهاي ملي يا ديني ما حمله كند, با قدرت تمام انتقام خواهيم گرفت و مهاجم را به كيفر اعمالش خواهيم رساند. رنگ قرمز رنگ انتقام است , به همين جهت بعد از شهادت حضرت اباعبداللّه الحسين 7 همواره پرچم قرمز رنگي بر روي قبر مباركش نصب شده بود هم اكنون اين پرچم بر روي گنبد طلايي سيدالشهداء7در اهتزاز است ; يعني پيروان حسين 7هنوزانتقام خون مولايشان را نگرفته و رهروان راه يزيد را به مكافات اعمال ستم گرانه شان نرسانده اند.

استفادهء بيرق به عنوان نماد در مصر قديم و آشور و نزد يهوديان معمول بود. در ايران قديم درفش كاويان معروف است , در دورهء كوروش بيرقي سفيد با نقش عقاب زرين به كار مي رفت .

بيرق هاي اوليه در اروپا جنبهء ديني داشت و قديمي ترين آن ها بيرق دانمارك بود كه صليبي سفيد بر آن منقوش مي باشد. قسطنطنين پس از پذيرفتن مسيحيت , نام حضرت عيسي را بر روي پرچم روم نوشت . استعمال پرچم ملي در اروپا از اواخر قرن هيجدهء ميلادي معمول شد.(2) اگر چه پرچم ها گاهي به عنوان علامت يك گروه و دسته يا ارتش

به كار مي رود تا افراد بتوانند تحت لوا همديگر را پيدا كنند, اما غالباً زباني براي بيان تمايلات ملي و مذهبي و ياشعاري است حزبي و حكومتي . كلمهء بر روي پرچم عربستان ديني بودن حكومت رامي رساند و داس و چكش بر روي پرچم شوروي سابق , شعاري حزبي و حكومتي بودكه ما حامي طبقهء كشاورز وكارگر هستيم , گرچه اين شعار هيچ وقت جامهء عمل نپوشيد.

(پـاورقي 1.غلامحسين مصاحب , ج 1 ص 531

(پـاورقي 2.غلام حسين مصاحب , دائرة المعارف فارسي , ج 1 ص 531مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.