-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38637 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

امام حسين 7چگونه به شهادت رسيد؟

بعد از شهادت هفتاد و دو تن از ياران و خاندان اباعبدالله 7 حضرت وارد خيمهء حرم آل الله شد و باآنان آن چه گفتني بود, فرمود. سپس با آن ه اخداحافظي كرد و وارد رزم گاه شد و خود را معرّفي كرد و در بيان حقايق كوتاهي نكرد و اتمام حجت نمود. آن گاه آمادهء جنگ شد و شمشير از غلاف درآورد و همانند پدر بزرگوارش حيدركرّار بر نابكاران حمله كرد و بسياري از آنان را به درك فرستاد. نوشته اند: هزار و هشت نفر(1) يا هزار و نهصد و پنجاه نفر(2) به دست مباركش كشته شدند. در اين هنگام عمر بن سعد فرياد زد: واي بر شما! مي دانيد با چه كسي جنگ مي كنيد؟! اين زادهء قتّال عرب است , از هر سو به او حمله كنيد.

از اين رو نيزه داران و چهار هزار تيرانداز و گروه زيادي از شمشيرداران بر آن بزرگوار حمله كردند و زخم هاي فراواني بر بدن مباركش وارد ساختند.

بعضي هفتاد و دو زخم , برخي سيصد و بيست و چند زخم , در روايتي سيصد و شصت زخم و ابو مخنف از امام صادق 7روايت كرده كه امام 7فرمود: در تن امام حسين 7سي و سه زخم نيزه و سي و چهار زخم تير پيدا كرديم .

بعد از اصابت اين زخم ها و ريزش خون از بدن مبارك , امام خسته شدند و قدري درنگ كردند تا رفع خستگي كنند. در اين وقت سنگي به پيشاني مباركش خورد و خون جاري شد.

پيراهن خود را بالا زد و تا خون را پاك كند, ناگهان تير سه شعبهء آلوده به زهر بر سينه و به قولي بر قلبش نشست و بر روي زمين افتادند. مدّتي دشمن جرئت نداشت نزديك آن بزرگوار برود تا بالاخره بر او شبيخون زدند و شمر برروي سينهء مباركش نشست و با خنجر سر عزيز فاطمه 3را از قفا بريدند و امام را به شهادت رساندند.(3)

(پـاورقي 1.اثبات الوصية.

(پـاورقي 2.ابن شهر آشوب .(پـاورقي 3.در كربلا چه گذشت ؟ ترجمهء كتاب نفس المهموم , محدث قمي , ص 436ـ 452

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.