-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38642 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فاطمه فاطمه است يعني چه ؟

هر گاه بخواهند كسي يا چيزي را ستايش يا نكوهش كنند, معمولاً آن را تشبيه به كس يا چيزي مي كنند كه آخرين مرحلهء كمال يا نقص را طي كرده است , مثلاً مي گويند: حضرت زينب 3در نطق و بيان مثل پدربزرگوارش علي بن ابي طالب 7بود, يا فلاني در قساوت قلب مثل شمر بن ذي الجوشن است , ولي اگر تمام مراحل كمال يا نقص را طي كرده باشد, مي گويند: چه بگويي در حق فلاني ؟ نمي شود او را به كسي تشبيه كرد. خودش است .مثلاً خداوند متعال كمال مطلق است و هيچ چيزي مانند او نيست (ليس كمثله شيء و هو السيمع البصير);(1) چيزي (پـاورقي 1.شوري (42 آيهء 11

بهترين تعبير اين است كه گفته شود خداوند, خدا است .

با توجه به مطالب فوق , گوينده (مرحوم دكتر علي شريعتي ) مي خواهد بگويد: حضرت فاطمهء زهرا3درعبادت و عرفان و حلم و صبر و بردباري و زهد و تقوا و در همهء صفات كماليه , به قدري پيشرفته و تكامل يافته سات كه نمي شود او را به كسي تشبيه نمود و همانند ساخت و تنها بايد گفت : فاطمه فاطمه است . به تعبير ديگر گوينده مي خواهد بگويد: اگر بگوييم زهرا دختر رسول اللّه 6است , همسر علي بن ابيطالب است , مادر حسنين و زينبين و..., حق فاطمه ادا نشده است . تنها تعبيري كه مي تواند عظمت و جلالت او را بازگو كند, اين است كه بگوييم فاطمه فاطمه است .

همانند خداوند متعال نيست و او شنوا و بينا است .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.