-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38680 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا عربها اولين امام خود را ابوبكر مينامند؟

اين عقيده اهل سنت است كه خلفاي پس از پيامبر (ص) را امام ميدانند، چه از عرب باشند، چه از غير عرب، ميان عربها شيعه هم هستند كه ابوبكر را امام نميدانند، بلكه حضرت علي (ع) را امام ميدانند. اهل سنت، كساني را كه پس از پيامبر به خلافت رسيدند، امام ميگويند و چون اولين خليفه پس از پيامبر، ابوبكر بوده او را امام اوّل ميگويند.

آنها عقيده شيعيان را قبول ندارند، شيعيان ميگويند:

پيامبر (ص) حضرت علي(ع) را جانشين خود قرار داده و فرمود: بعد از من بايد علي امام و رهبر مسلمانان باشد. شيعه ميگويد: امامت و جانشيني پيامبر (ص) منصب الهي است و خدا به پيامبرش دستور داد علي (ع) و ديگر امامان (ع) را به عنوان جانشيني معرفي كند. اما سنيها ميگويند: پيامبر (ص) جانشين خود را مشخص نكرد. بعد از رحلت حضرت، برخي از صحابه در محلي به نام سقيفه بني ساعده جمع شدند و با ابوبكر بيعت كردند، از اين راه او جانشين پيامبر شد و بعد وي عمر را براي زمامداري تعيين كرد و عمر خليفه دوم شد. عمر در سر انجام كار شش نفر را معين كرد و گفت: بين خودشان يكي را مشخص كنند، خليفه سوم باشد، كه عثمان انتخاب شد. وي به جهت اين كه عملكردش خوب نبود و مردم ناراضي شدندو شورش نمودن و سر انجام او را كشتند، بعد با اصرار تمام با حضرت علي(ع) بيعت كردند و علي (ع) خليفه يا امام چهارم آنان شد.

حالا كدام يك از اين دو ديدگاه (شيعه و سني) درست است، بحث جداگانهاي است كه در كتابهاي اعتقادي وجود دارد و بايد آنها را مطالعه كرد تا حقيقت مطلب آشكار شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.