-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38719 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا معجزه علم است؟ اگر پاسخ مثبت است، يعني روزي انسان عادي نيز به آن دست پيدا ميكنند؟

دانشمندان علم كلام براي اعجاز تعريف هاي گوناگوني گفتهاند. تعريف جامعي كه ميتوان براي آن ذكر كرد، اين است: امري بر خلاف عادت كه همراه با دعوي نبوت و تعدي و مبارزه طلبي و با مدعا هماهنگ بوده و كسي از عهد? معارضه با آن برنيايد.(1)

از اين تعريف استفاده ميشود كه معجزه علم محسوب نميشود تا روزي انسان عادت به آن پيدا كند.

اوْلاً اعجاز كار خارق العاده است. معجزه در حالي كه يك پديده خارجي است و براي خود علتي دارد، هرگز بر منوال امور عادي نيست، بلكه بر خلاف قوانين متعارف ميباشد، مثلاً مار كوچك بر اثر مرور زمان افعيميگردد يا بيماران بر اثر مراقبتهاي پزشكي، بهبودي مييابند، نيز آبهاي زميني از طريق حفر قنات و چاههاي نيمه عميقو عميق بيرون كشيده ميشوند، ولي هرگاه چنين نتايجي بدون علل عادي پيدا شوند، قهراً كار خارقالعادهاي خواهد بود، مثلاً چوب خشك در يك لحظه افعي شود؛ بيمار با دست كشيدن كسي بر بدن يا موضع درد او شفا يابد؛ و آبهاي زير زميني با كوبيدن عصا بيرون ريخته شود. قطعا چنين كاري معجزه و امر خارقالعاده خواهد بودو ربطي به علم ندارد.

البته ممكن است كاري در زماني خارقالعاده باشد و در زمان ديگر حالت عادي پيدا كند، مثلاً معالجه مبتلايان به سل و يا سرطان در گذشته امكان عادي نداشت، ولي اكنون تا حدودي جنبه عادي پيدا كرده است.

پرواز انسان در آسمان در گذشته خارقالعاده بود، ولي اكنون يك كار متعارف است. اين امور عادي است، ولي خارق العاده نيست، زيرا از علل طبيعي روشن و معيني كمك ميگيرد، در حالي كه معجزه پيوسته خارق العاده است، چه در گذشته و چه در حال ، زيرا آورند?آن از علل پنهاني كمك ميگيرد.

به ديگر سخن: امور غير عادي ممكن است كم كم حالت عادي به خود بگيرند مانند معالجه سل و برخي ديگر از بيماريهاي صعب العلاج كه اگر كسي در گذشته انجام ميداد ميگفتند كار فوق العادهاي انجام داده است، ولي انجام كاري از طريق معجزه، پيوسته غير عادي خواهد بود، حتي پس از اين همه كشفيات و پيشرفت علوم، باز شفابخشي مسيح با كشيدن يك دست، غير عادي خواهد بود.

غير عادي در گذشته و عادي كنوني، هر دو از علل طبيعي معيِّن سرچشمه ميگيرند و به موازات پيشرفت علوم، كم كم حالت غير عادي بودن را از دست ميدهند، در حالي كه معجزه هميشه از علل غير طبيعي سرچشمه ميگيرد و چنين عللي هيچ گاه عادي نخواهند بود، از اين جهت حالت غير عادي بودن معجزه پيوسته ثابت ميباشد.

پي نوشت:

1 - كشف المراد، چ جامعه مدرسين، ص 350، شرح تجريد قوشجي، 645.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.