-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مي توان پيامبر و ائمه اطهار(ع) را در عين حال كه بنده و آفريد? خدا هستند، به اذن و اراده خدا خالق و رازق و همه كار? جهان خلقت دانست؟ آيا ميتوانيم ولايت تكويني به اين معناي گسترده را براي انان معتقد باشيم؟

گر چه ثبوت اين معنا از ولايت براي پيامبر وائمه(ع) هيچ اشكال عقلي ندارد، ولي ائمه اطهار از اين كه كسي رسول اكرم(ص)و يا آنان را به عنوان خالق و رازق جهان بداند،شديداً نهي كردهاند.

به امام صادق(ع) گفته: يكي از راوايان ميگويد:شما رزق بندگان را اندازه ميگيريد (يعني رازق مردم هستيد) حضرت فرمود: خدا او را از رحمت خود دور كند.(2)

در روايت ديگر امام هشتم فرمود: خداوند امر دين را به رسول اكرم واگذار كرده است، هم چنان كه در قرآن ميفرمايد: آن چه پيامبر دستور دهد، بگيريد و هر چه نهي كند، واگذاريد(3) ولي خالقيت و رازقيت را به او واگذار نكرده است(3)

از مجموع اين روايات استفاده مي شود كه حق نداريم رسول اكرم و ائمه عليهم السلام را خالق و رازق و همه كار? جهان بدانيم.

علامه مجلسي بر اين باور است كه گر چه امكان عقلي ندارد كه رسول خدا وائمه اطهاربه اذن خدا، خالق و رازق و همه كار? جهان باشند، ولي علاوه بر اين كه بر اثبات آن دليل معتبري از ائمه(ع) نرسيده است، خود ائمه هدي عليهمالسلام در روايات بسيار ما را از اين كه آنان را خالق و رازق بخوانيم نهي كرده اند، اما اگر كسي عقيده داشته باشد كه آنان به اذن خدا خالق و رازق هستند، نميتوانيم او را مشرك (معتقد به مبدأ) بدانيم، بلكه بايد بگوييم عقيدهي شما دليل ندارد و از اين جهت قابل قبول نيست، نه از جهت اين كه شرك باشد، زيرا شرك آن است كه كسي را در مقابل خدا مستقلاً مصدر كاري بدانيم، نه اين كه براي او به اذن و اراده خدا قدرتي قائل باشيم.

رواياتي كه اين گونه افراد را به عنوان مشرك معرفي ميكند، حتماً درباره افرادي صادق است كه ائمه را مستقلاً خالق و رازق دانستهاند.

اما اگر منظور كساني كه ائمه را واسطه فيض مي دانند، اين باشد كه بگويند: خلقت جهان به خاطر آنان بوده و همه به وجود آنها موجود شدهاند، نه اين كه خود آن ها خالق و رازق باشند و ولايت تكويني را هم اين طور معنا كنند، اين عقيده مطابق آيات و روايات است و هيچ گونه اشكالي ندارد.

بنابر اين رسول اكرم و ائمه داراي ولايت تشريعي و ولايت تكويني هستند، ولي نمي توانيم آنان را خالق و رازق و همه كار? جهان آفرينش بدانيم، زيرا ائمه اطهار فرموده اند: ما را با اين عناوين نخوانيد. بر ما لازم است كه از آنها پيروي كنيم و خدا را خالق و رازق و همه كاره جهان بدانيم و آنان را مخلوق و بنده خاص خدا بناميم.

پاورقي:

1 - براي توضيح بيشتر ر.ك : پيام قرآن، آيت الله مكارم شيرازي، ج 9 ، ص 161 - 170.

2 - بحارالانوار، ج 25، ص 290.

3 - حشر ( 59 )، آيه 7 .

4 - بحار الانوار، ج 25، 328.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.