-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38721 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي ولايت تشريعي چيست، آيا پيامبر و ائمه ولايت تشريعي دارند؟

منظور از ولايت تشريعي، حاكميت و سرپرستي قانوني و الهي است كه گاه در مقياس محدودي است، مانندولايت پدر و جدّ بر طفل صغير؛گاه در مقياس بسيار گسترده است مانند ولايت حاكم اسلامي بر تمامي مسائل مربوط به حكومت و اداره كشور اسلامي.(1)

بر اساس پذيرش نبوت و پس از فراغ از اثبات وحي، تنها خدا است كه حق وضع قانون را دارد و او است كه احكام وضع شده را از طريق پيامبر به مردم ابلاغ ميكند.

قرآن كريم وضع احكام را به خدا نسبت مي دهد، براي مثال درباره اين كه پيامبر بايد احكام وضع شد? الهي را بشنود و به مردم ابلاغ نمايد ميفرمايد: حركت مده زبانت را تا شتاب كني در وحي به درستي كه بر ما است فراهم آوردنش و خواندنش(2)

ولايت تكويني و يا تشريعي هر ولّيدر حقيقت مظهر ولايت حق است. در هيچ موردي ولايت (اعم از تكويني و تشريعي ) به ديگري واگذار نشده است، بلكه اگر امام يا پيامبرداراي ولايت هستند، به اذن خدا داراي چنين ولايتي هستند و مستقلاً هيچ كسي جز خدا بر ديگري ولايت ندارد.

در مواردي كه ولايت تشريعي و يا ولايت عامه و خاصه به وسائط(واسطهها) نسبت داده ميشود، منظور بيان مظاهر ولايت الهي است، بنابر ايندر هيچ مورد از موارد تشريعي و يا تكوين، ولايت براي غير خداوند به نحو استقلالي تفويض نميشود.

منظور از ولايت تشريعي آناست كه خداوند براي اداره و نظم امور و صلاح اجتماع يك فرد صلاحيتدار را صاحب اختيار آنها قرار دهد، به طوري كه در همه شئون زندگي فردي، اجتماعي، مادي و معنوي بتواند دخالت كند و بر همه مردم لازم باشد از او اطاعت كنند و خواسته او را برخواسته خود مقدّم دارند.

به حكم قرآن مجيد و روايات بيشمار، رسول اكرم و ائمه اطهار اين مقام را دارا بودند. در اين زمينه مي توان به برخي از آيات استناد كرد:

1 - پيامبر اولي و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنان(1)

2 - اي اهل ايمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول را) اطاعت كنيد(2)

3 - سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده و نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات ميپردازند (3)

از اين آيات با توجه به اين كه اولي الامر در آيهدوم و الذين آمنوا درآيه سوم به حكم روايات بسيار كه در ذيل آنها وارد شده به علي(ع) و ساير امامان معصوم تفسير شده است، موضوع ولايت رسول اكرم و ائمه اطهار آشكار ميشود، زيرا معناي وليّ و ولِيّ امر و اولي من انفسهم ولايت تشريعي و صاحب اختيار بودن است.

به سخن ديگر: امامت و به طور كلي زعامت ديني مردم كه از طرف خدا به پيامبر يا امام داده ميشود، با ولايتتشريعي توأمبودهولايت تشريعي يك گوشه از اين منصب و مقام است. بنابر اين در ولايت تشريعي رسول اكرم و ائمه اطهار(البته نه مستقلاً) جاي هيچ شك و ترديدي نيست و اين قسم از ولايت مورد پذيرش همگان است.

پاورقي:

1 - مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 9، ص 161.

2 - سوره قيامت، آيه 16 و 17.

3 - احزاب (33)، آيه 6.

4 - نساء (4)، آيه 59.

5 - مائده (5)، آيه 55.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.