-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38729 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا امامت ابوبكر، عمر و عثمان صحيح بود؟

درخصوص به حق و ناحق بودن خلافت ابابكر، عمر و عثمان دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:

أ) ديدگاه اهل سنت.

اهل سنت باور دارند كه خلافت خلفاي سه گانه مشروع و قانوني است، زيرا به رغم آنان پيامبر كسي را بعد از خود به عنوان جانشين معرفي نكرد و گزينش رهبر را به مردم واگذار كرد . بدين اساس اگر مردم و يا خبرگان و اصحاب حلّ و عقد، كسي را به عنوان رهبر انتخاب كردند، وي حق حاكميت داشته و رهبر مردم مي باشد.

بعد از رحلت پيامبر (ص) برخي در سقيفة بني ساعده با ابوبكر بيعت كردند، بدين جهت حكومت او را مشروع و قانوني مي دانند.

در مورد حكومت عمر مي گويند: از اين كه ابوبكر او را جانشين خود قرار داد، بنابراين حكومتش صحيح است.

حكومت عثمان را نيز مشروع مي دانند ، چون منتخب شوراي شش نفره اي است كه عمر آن را براي نصب خليفه و حاكم بعد از خود معين نمود.

بنابراين از ديدگاه اهل سنت حكومت اين سه تن مشروع و صحيح بود.

بنابراين از ديدگاه اهل سنت حكومت اين سه تن مشروع و صحيح بود.

بنابراين از ديدگاه اهل سنت حكومت اين سه تن مشروع و صحيح بود.

ب) ديدگاه شيعيان

شيعيان عقيده دارند كه امامت مقامي است كه شخص، منصوب از طرف خداوند است، بدين معنا كه پيامبر (ص) به دستور خداوند خلفاي بعد از خود را تعيين كرده،(1) امامت از اهميت ويژه اي برخوردار است و هرگونه سهل انگاري و اشتباه در آن قابل جبران نيست. بر اين اساس بايد رهبر مسلمانان از سوي خداوند كه آگاه به مصالح انسان ها است انتخاب شود. پيامبر اسلام (ص) به دستور خداوند،(2) علي (ع) را در جريان غدير به عنوان جانشين بلافصل و رهبر مسلمانان تعيين كرد: من كنت مولاه فعلي مولاه(3) البته جانشين حضرت تنها در غدير شكل نگرفت، بلكه پيامبر (ص) بارها به مناسبت هاي مختلف به بيان فضايل و شايستگي حضرت پرداخت (4) تا افكار عمومي را آماده پذيرش رهبري او نمايد. براين اساس شيعيان امامت و خلفات خلفاي سه گانه ابابكر ، عمر و عثمان را ناحق و غير مشروع مي دانند . آنان باور دارند كه ولايت حق امام علي (ع) بوده و خلفاي سه گانه اين حق را غصب كرده و سفارش پيامبر (ص) را ناديده گرفته اند. از سوي ديگر خلفا لياقت و شايستگي رهبري را نداشتند. ابابكر گفت :اقيلوني فلست بخيركم . علي فيكم؛(5) مرا معاف داريد كه بهترين شما نيستم ، در حالي كه علي ميان شما است.

آنان مي دانستند كه علي (ع) بهترين و لايق ترين فرد براي رهبري است. افزون بر اين شخصيت هايي مانند علي (ع) و بني هاشم با انتخاب ابابكر مخالفت كرده و ابابكر براساس رأي مردم و خبرگان و همه اصاب اهل حد و عقد گزينش شده و شكل گيري سقيفه بني ساعده غير مشروع بود.

در انتخاب عمر نيز افكار عمومي ناديده گرفته شده و وي به دستور ابابكر انتخاب گرديد. امام علي (ع) در پي مخالفت خود با انتخاب عمر فرمود: شگفتا كه ابوبكر از مردم مي خواهد كه در زمان حياتش او را از تصدي خلافت معاف بدارند و در همان حال زمينه را براي ديگري (عمر) بعد از وفات خويش آماده مي سازد.(6)

عثمان نيز از طريق شوراي شش نفري كه اعضاي آن را عمر تعيين كرده بود، انتخاب شد و شخصيت هاي مهم، از جمله علي (ع) با چنين انتخابي مخالف بودند.(7) امام علي (ع) بارها به غير مشروع بودن خلافت خلفا اشاره نموده و آنان را غاصب مقام خلافت، مي دانست. حضرت در خطبه شقشقيه مي فرمايد: به خدا سوگند، كه پسر قحافه (ابابكر) خلافت را مانند پيراهتي به تن كرد، در حالي كه مي دانست محوري كه اين دستگاه بايد بر گرد آن بچرخد، من هستم. سرچشمه هاي علم و فضيلت از كوهسار شخصيت من سرازير مي شود و شاهباز انديشه بشر از رسيدن به قلة عظمت من باز مي ماند.(8) همچنين حضرت خطاب به عمر و عثمان فرمود: با هم، با قوت و شدت، پستان خلافت را دوشيدند.(9)

پي نوشت ها :

1 - پيام قرآن ، ج9، ص 159.

2 - تفسير نمونه، ج 5، ص 23 به بعد.

3 - الغدير، ح، از ص 29 به بعد.

4 - البداية و النهاية، ج7، ص 344؛ كفاية الطالب، ص 274.

5 - فروغ ولايت، ص 259؛ الامامه و السياسه، ج 1 - 2 ، ص 28.

6 - 7 - الامامه و السياسه ، ج 1 - 2 ، ص 30 - 32؛ سيري در نهج البلاغه ، ص 159.

8 - 9 - نهج البلاغه ، خطبه شقشقيه.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.